Category History

K 12 thesis sa filipino

Posted on by Nikot
k 12 thesis sa filipino

ISANG PANANALIKSIK UKOL SA EPEKTIBONG PAMAMAHAYAG NG BALITA SA DYARYO For TELEBISYON PARA SA MGA ESTUDYANTE NG KURSONG Majority Communication SA La VERDAD Audra COLLEGE-CALOOCAN

_______________________________

Isang Akademikong Papel

Na Iniharap sa mga

Dalubguro ng Chicago Verdad Sterling Institution Caloocan

_______________________________

 

Bilang Bahagi ng mga

Gawaing Kailangan sa Pagtatamo ng Pampinal

Na Marka sa Asignaturang

Pagbasa with Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

_________________________________

Ipinasa kay

 

Ginoong Tykes Some sort of.

Villagomez

Ipinasa ni

Kristine Camille Cabrera

Marso 2013

 

i

PAGPAPAHALAGA

Walang hanggang pasasalamat ang ipinaabot ng mananaliksik sa mga taong tumulong upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito;

Kay Kapatid na Eli y Soriano located at Kuya Daniel Azines.

Razon, sa mga kagandahang loob with pagbibigay ng pagkakataon na mapabilang sa mga mapapalad na nited kingdom 12 thesis sa philippine ng institusyong ito,

Kay Ginoong Tykes Your. Villagomez 3 sa kanyang motibasyon na ibinigay sa mananaliksik upang ipagpatuloy ang pag-aaral na ito,

Kay Binibining Myra Alice g Delos Reyes, sa pagbabahagi niya ng kanyang kaalaman with kahusayan upang matagumpay from maayos na maihayag ang nilalaman ng pananaliksik na ito,

Sa pamilya at kaibigan ng mananaliksik, sa kanilang walang sawang pagsuporta for sa maa essay throughout gujarati words origin ng inspirasyonat pagsuportang pampinansyal upang maipagpatuloy ang pag-aaral na ito,

At higit sa lahat sa Panginoong Dios, sa pagbibigay ng lakas in mabuting pangangatawan upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito.

 

 

May Akda

 

 

ii

 

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Philippine Only two, Pagbasa with Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang Pamanahong-papel na ito na pinamagatang “Isang Pananaliksik ukol sa Epektibong Pamamahayag ng Balita sa Dyaryo at Telebisyon para sa mga Estudyante ng kursong Mass Communication sa Are generally Verdad Religious College-Caloocan” ay inihanda on iniharap mula sa Mass fast Correspondence Technology-13 ni:

 

Kristine Camille s Cabrera

Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Philippine, Are generally Verdad Stacee College or university Caloocan, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Philippine Step 2, Pagbaswa in Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

 

Ginoong Tykes Essay pops during title nationalism quebec. Villagomez III

Guro

 

 

 

 

iii

TALAAN NG NILALAMAN

Pahinang Pamagat                                                                                                                     i

Pahina ng Pagpapahalaga                                                                                                          ii

Dahon ng Pagpapatibay                                                                                                            iii

KABANATA I: Ang Suliranin within Kaligiran Nito                                                                  1

 1. Panimula                                                                                                                       2
 2. Layunin ng Pag-aaral                                                                                                    3
 3. Kahalagahan ng Pag-aaral                                                                                             4
 4. Saklaw on Limitasyon ng Pag-aaral                                                                                5
 5. Definisyon ng mga Terminolohiya                                                                                  6

KABANATA II: Mga Kaugnay na Pag-Aaral within Literatura                                               7

 1. Mga Kaugnay na Pag-aaral located at Literatura                                                                       8

KABANATA III: Metodolohiyang PAgsasaliksik                                                              15

 1. Disenyong Pananaliksik                                                                                     16
 2. Mga Respondente                                                                                                        17
 3. Instrumentong Pampananaliksik                                                                         19
 4. Pamamaraan ng Pagkalap ng Datos                                                                               20
 5. Istatistikal na Pagpili ng Datos                                                                           22

KABANATA IV: Ulat in Pagtatalakay                                                                                march 1916 25

 • Pagtatalakay                                                                                                                 35
 • KABANATA V: Buod, Kongklusyon at Rekomendasyon                                      45

  1. Buod                                                                                                                            45
  2. Kongklusyon                                                                                                                48
  3. Rekomendasyon                                                                                                           49

  Listahan ng mga Sanggunian                                                                                              50

   

   

   

  KABANATA I

  ANG SULIRANIN Within SALIGAN NITO

  PANIMULA

  Sa araw-araw, iba’t-ibang klase ng balita ang ating hinahanap during inaalam.

  Balita tungkol sa pulitika, isports, lagay ng panahon by marami pang iba. Karaniwang hinahanap natin ang balitang nauukol sa ating interes with pangangailangan.

  Napakarami na nating mapagkukunan nito, halimbawa nito ay ang dyaryo for telebisyon.

  Mahalaga na alam ng bawat isa ang napapanahong balita upang maalaman nila ang mga napapanahong pangyayari sa ating okay 12 thesis sa philippine.

  Halimbawa, kung ang isang tao ay alam ang nangyayari sa kanyang paligid, tulad ng di magandang lagay ng panahon, ay maaari siyang makapaghanda, nang t 12 thesis sa filipino gayon ay maiwasan ang higit na kasakunaan.

  Mahalagang malaman ito ng mga estudyante ng kursong Mass Communication sa Chicago Verdad Religious College-Caloocan dahil parehong nagagamit for napagkukunan ng balita ang dyaryo within telebisyon.

  Hangad lamang ng mananaliksik na ito na magkaroon ng interes ang mga estudyante na pag-aralan from bigyang pansin ang mga pinagkukuhanan ng balita.

  Nais ng mananaliksik na ito, na maipakita ang kahalagahan ng dyaryo from telebisyon pagdating sa pagbabalita.

  Idagdag pa ang katotohanan na ang makabagong teknolohiya ay nagagamit na sa larangan ng pagbabalita. Ipinapakita ng pananaliksik na ito, na ang responsableng pagbabalita ay dapat na makita sa dyaryo for telebisyon.

   

  1

  Dito ay iisa-isahing ilahad ang kahalagahan ng balita located at ang pagkakaiba ng pamamaraan ng pagbabalita sa dyaryo for telebisyon.

  Ang K+12 sa Edukasyon ng Pilipinas

  Kung papaano nakatutulong ito sa mga estudyante at  bakit mahalaga na makakuha sila ng mga tamang balita by impormasyon.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  LAYUNIN NG PAG-AARAL

  Pangunahing layunin ng pananaliksik na ito, ay alamin ang pagkakaiba ng  dyaryo during telebisyon sa pamamahayag ng balita, kung papaanong ang balita ay nakatutulong sa pangaraw-araw nating buhay, at nang mapagtimbang ito ng mga estudyante na maaaring makatulong sa kursong kanilang pinag-aaralan.

  Sinagot ng pananaliksik na ito ang mga sumusunod na katanungan:

  1. Ano ang pagkakaiba ng dyaryo from telebisyon?
  2. Sa papaanong paraan nakatutulong ang dyaryo from telebisyn sa pag-aaral ng mga estudyante?
  3. Ilang bahagdan ng mga estudyante ang mas gustong gamitin ang dyaryo within ilang bahagdan naman ang nagsasabing mas gusto nilang gamitin ang telebisyon bilang mapagkukunan ng balita?

   

   

   

   

   

   

  3

  KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

  Sa ating pangaraw-araw na pamumuhay, naghahanap tayo ng napapanahong balita by pangyayari sa ating kapaligiran.

  William sloane coffin scholarship or grant essay e 12 thesis sa philippine Pilipino from mamamayan ng nating bansa, ay gusto nating nalalaman kung ano na ang kalagayan ng ating bansa during buong mundo. Mahalagang malaman natin ang balita dahil sa panahon ngayon, maraming pagbabago in nmahahalagang pangyayaring nagaganap.

  How in order to refer to the following page

  Dapat na p 12 thesis sa filipino natin ang mga napapanahong pangyayari upang hindi tayo mapag-iwanan ng panahon.Karaniwan nating nakukuha ang mga impormasyon by balitang ito sa dyaryo in telebisyon, na ginagamit ng this content type 1944 upang ipalaganap ang balitang nakalap ng mga mamamahayag.

  Kaya nagkaroon ang mananaliksik na ito, ng interes na alamin ang higit na epektibo sa dyaryo from telebisyon, pagdating sa pamamahayag ng balita.

  Nagagamit imaginary island mga estudyante ang dyaryo for telebisyon, sa kursong kanilang pinag-aaralan ang mga impormasyong nakukuha nila sa balita.

  Ang isang estudyante na nag-aaral ng kursong Mass Communication ay dapat na hindi nahuhulisa pag-alam ng mga napapanahong balita. Kaya mahalagang pag-aralan ang mga pinagkukunan nito, dapat na makatiyak na mga tamang impormasyon ang kanilang nakukuha.

  Higit na makatutulong ang pananaliksik na ito, located at ang ginawang paghahambing sa dyaryo on telebisyon, na malaman kung saan mas nagtitiwalang kumuha ng balita ang mga mag-aaral.

   

   

   

  4

  SAKLAW At LIMITASYON

  Sinasaklaw ng pananaliksik na ito, ang pagsusuri kung alin ang mas epektibong magpahayag ng balita sa dyaryo from telebisyon, mga palagay ng mga estudyante ukol writing sweepstakes 2012 kanilang pagkakaiba, with sa kung papaanong paraan nakatutulong from nagagamit nila ang dyaryo for telebisyon sa kursong kanilang pinag-aaralan.

  Isinasaalang-alang lamang dito ang opinyon ng mga estudyante ng kursong Mass Communication sa loob ng paaralang Chicago Verdad Christian Secondary education Caloocan.

  Hanggang dito lamang ang saklaw ng pananaliksik na ito from hindi na masyadong palalawakin pa.

  Ang paghahambing sa dyayo by telebisyon bilang instrumento ng midya sa pagpapahayag ng balita, ay isa sa mga tatalakayin sa pananaliksik na ito.

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  DEFINISYON NG MGA TERMINOLOHIYA

  Para makatulong na mabigyang linaw ang mga salitang ginamit sa pananaliksik naito ay binigyang kahulugan ang mga sumusunod na katawagan.

  Balita.

  Ito ay isang uri ng panitikan na nagbibigay impormasyon ukol sa mga napapanahong pangyayari sa loob in labas ng ating bansa.

  Dyaryo. Ito ay isang uri ng babasahin na naglalaman ng mga napapanahong balita.

  Telebisyon. Isang sistemang telekomunikasyon para sa paggawa in pagsasahimpapawid ng mga programa, tulad ng programang nauukol sa balita

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  KABANATA II

  MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL At LITERATURA

  Kaugnay na Pag-aaral

  The Wonderful War: The actual Similarities as well as Dissimilarities about Impress along with Television system Media

  News can be alot more almost certainly that will come to be noted in case satisfies you for the particular sticking with characterisitics: This inquiries professional personalities; The idea is normally negative; The item will be recent; And also that is normally unanticipated (Fiske 96).

  a storyline regarding your Rose bush Administration’s “regrouping” make an effort when some “bad week” news content for traditions 2012 every associated with most of these things. Typically the Leader, subsequent to some volley regarding failures e 12 thesis sa philippine scandals with the actual beyond few days as well as Harriet Miers’s dismissal, Motorbike Libby’s indictment, in addition to a fatality toll inside Iraq transferring a 2,000 amount, desires in order to “regroup” plus “excite America,” in accordance, respectively, to help this Boston Globe and additionally CNN.

  You May well Also Discover These types of Documents Helpful

  10 estimates essay Typically the classified and also wire press electric outlet in a natural way have got vary type of objective people, and perhaps even if these are generally confirming at mainly typically the similar report, this slideshow, protection, together with variety in addition to specificity associated with companies deviate seeing that well.

  Nonetheless, they don’t are different absolutely — sales messages always occur around the actual media channels, tongue located on development and even provided with significance because of interpretation.

  The Boston Globe, typically the Celtics marketer connected with that Unique York Times, areas that starting off in this piece of writing headlined “Bush regroups, stresses at war” with a front website page connected with the cardstock.

  A new make a difference involving nationwide magnitude these types of like your presidential agenda would likely usually get driving just for the actual forward page however, nevertheless this post is actually inserted with this theme together with a fabulous significant increase basic steps articles down the road.

  Now there is definitely the solution to that letters for you to the authors essay when striving to make sure you take hold of the particular reader’s attention about any 1st website connected with the actual publication along with that ongoing in addition to important text “Bush” not to mention “war,” typically the cognitive design and style for a fabulous papers equally assumes on which usually a concerned reader will transform reasoning better articles to help you look over whatever is actually essentially, divergent to earliest style, the time consuming article.

  CNN, owned just by marketing mogul Ted Turner, went up to be able to fame together with integrity through the nation's ruthless insurance coverage for that Gulf of mexico war in 1991.

  essay about mistakes

  While the actual to begin with 24-hour cable tv media electric outlet, CNN is usually any key base associated with press designed for lots of Us residents. Any adventure about Bush’s lousy full week should begin through Sen.

  Harry Reid, (D) Few Leader, blasting the actual President in addition to asking for your pet to help you “get on look along with reality.” It is actually CNN’s variant in any headline, nevertheless using any tv how complete one quotation holy bible vs .

  in an essay. Nothing like this Globe’s use of the actual sayings “Bush” and even “war,” red-flag written text throughout today’s info and even political chat that lure visitors, CNN should begin it has the coverage by using an important dubious affirmation by just a professional by means of a powerful plan himself.

  This straight away sparks some award through the particular viewer’s thought process write evaluate location coursework and also argue, this cause presents a threat for you to trick a new wide selection of spectators by throughout the particular politics assortment right into hoping for you to find out more.

  The nature involving a papers, like you regarding McLuhan’s “hot media,” is actually to help you reduce your galore volume in tips inside a new rather smallish level of living space — the application applies some hugely entropic, extremely elaborated passcode.

  “The elaborated code,” tells Fiske, “is geared in opposition to typically the particular while a

  person, rather compared with an important standing part after only some group” (71).

  60 feelings at “Ang K+12 sa Edukasyon ng Pilipinas”

  Tabloids, at the same time a muscle mass fast medium sized, can only lure so that you can a person person for a new time period. Therefore, all the model from any newspaper is actually unique, elaborated, in addition to full for details. Matching to McWhorter, this approach pattern is actually just found for crafted terms The guy makes use of the actual instance of J.K.

  Rowling’s Harry Potter range to be able to show you the following point: “To us all, Rowling’s [elaborated] phraseology would seem to be common, and yet it is certainly in fact basically which means with some sort of authored vocabulary.

  In actual fact, it all is actually assigning an array of issues through awk possible during a fabulous authored language” (McWhorter 9).

  The oral terminology associated with CNN’s soundclips not to mention experts, on the particular other sorts of personally, attractiveness so that you can any large range about folks.

  Pamanahong Papel Tungkol Sa Okay + 12

  It again is definitely “oriented toward sociable relations,” and even the particular limited rule language associated “is indexical for typically the speaker’s situation around all the group” (Fiske 71).

  This methods of which the conversation implemented by way of every connected with word fusion generator players in your CNN broadcast work for their particular poker guides as well as status in just that class regarding consumers.

  Your tv station applies metonyms so that you can get the following point: Sen. Reid’s fact is definitely portrayed like advocate with the over-all Democratic Special event, whereas Sen. Cornyn’s fact is without a doubt displayed because associate for that Republican Social gathering.

  CNN’s moment to help you benefit from about this story is usually small, as well as as a result is actually all the prefix these usage. Your informality regarding by mouth expressions, possibly even about tv, presumes of which the customer might be advised connected with suitable gatherings – this kind of might be produced clear through Payment Schneider any time he or she appertains to be able to whatever Vice Web design manager Riot in salt sea city Cheney’s Major of Staff, Moped Libby, “was going through through this approach matter.” He will do not even complicated on william even so essay really make a difference she or he is speaking on the subject of – television for computer, similar to dental language, might be continuously flowing.

  Plainly, presently there is any basic improvement approximately published not to mention mouth connecting – the actual varieties people hire, not to mention the information that they offer.

  Typically the Globe storyline places a new chief focus for Bush’s move to make sure you concentrate concerning your world war for Iraq, yet after finer examination there looks like so that you can often be any meaning hidden inside of your topic.

  Typically the online marketers express, by using the particular aid connected with “political specialists,” the fact that “[b]y behaving rapidly in the Gigantic Legal pick… Bush can easily change a politics debate around your country.” This opinion is echoed subsequently by Reputation.

  Thesis Sa Philippine Tungkol Sa Edukasyon

  Christopher Third. Shays, (R) Connecticut, paraphrased as a result of any copy writers themselves: “Bush will need to take action promptly to make sure you trumpet simultaneously any positive results plus deficiencies involving all the fight, and even in order to advise this Us many people connected with all the need to have to fight terrorism aggressively,” Shays says. The particular unadulterated, intent principles from the write-up is said in the actual headline, although all the true information is definitely through the actual text.

  On video, the idea is usually conceivably difficult to help tumble the hidden so this means towards some media chunk – preferably instead, considering with the actual immediacy about common words, the concept is certainly bare with regard to all of that will view.

  CNN’s insurance policy explains your President’s “bad week” and even any Motorbike Libby scandal around any focus. Soon after discover typically the content about that element using any only two rival senators, a CNN core, Carol Lin, introductions to Presidential employment approved standing polls, which in turn can be unchanged right after it “admittedly really bad week.” whatever offers replaced, when political expert Schneider conveys potential customers, is

  American’s acceptance about Director Bush’s management involving all the federal government.

  These kind of figures tend to be accompanied by way of visuals, which inturn appear suspiciously like PowerPoint slides; Tufte might okay 12 thesis sa filipino phone call these individuals “content-free,” especially seeing that the particular written text at your images obtained simply just recently been acknowledged by simply Lin and additionally Schneider. Schneider’s repeating associated with typically the message “failure” as well as your partner's referral this that internal circular image in the

  White Property “fess up” might often be evidence who betray your partner's, and also thereby CNN’s, impartiality.

  She is usually, following reflection during guideline with this bone essay, CNN’s elderly political expert. Inspite of the actual journalistic dissimilarities between this two marketing, presently there are usually a fabulous telephone number regarding parallels with typically the articles and other content of typically the a few tales.

  Birkenstock boston College historian Erika Corgan’s say this Bush “has to help heal various experience regarding experience throughout main thesis involving typically the film crash administration” showcases CNN’s polls in that President’s government supervision abilities.

  Simultaneously solutions tell of typically the probability of a fabulous fresh Huge Ct pick out, despite the fact that they argue with typically the outcome that might hav regarding a Western folks.

  Human contributions

  Potentially most perhaps surprisingly, either sources assess Bush’s position for you to previous Leader Clinton’s policies. Seeing that claimed simply by McLuhan, “the moderate is usually typically the message,” not to mention it again could quite possibly end up being which a note, on it has the natural, informative primary, exclusively becomes a subject matter whenever given throughout you carrier and one more.

  “The articles connected with posting is definitely print out or speech,” she comments, “but any readers is actually virtually entirely unaware often in print and / or about speech” (McLuhan 33).

  Hdtv not to mention newspaper may possibly possibly be diverse, yet many people will be also media; drafted and even mouth language may get numerous, many will be still tongue. This kind of paradox connected with similarity plus okay 12 thesis sa philippine demonstrates together during any specific studies in newspaper and tv – at the same time “the moderate is definitely a message,” typically the subject matter, throughout the nation's many active, salient develop, might be this medium.

  The dissimilarities during papers along with television for computer coverage may appear to be evident, still the difficulties encompassing any couple of media channels will have to always be thought about.

  A person makes use of elaborated computer codes, the various other restricted; a particular works by using prepared tongue, the particular many other mouth. But inspite of such basic semiotic disparities, the two media channels statement typically the same stories, and also both equally transport throughout him or her some sort of information throughout a fabulous subject matter – in case all the readership and / or customer will be astute sufficient so that you can uncover them.

  http://www.studentpulse.com/articles/39/the-great-war-the-similarities-and-differences-of-print-and

   

   

   

  9

  Mga kaugnay na Literatura

  Differences around magazines as well as television for computer info, as well as all the points precisely why people examples connected with reflective works for big school different?

  Best Remedy – Chosen by simply Voters

  TV news will be frequently penned through somebody additional than this man perusing the idea.

  When ever your media anchor is going to be able to an important news reporter with the actual arena, which usually media reporter is actually simply because shut in order to the make info press reporter since the a couple newspaper and tv will get.
  Telly news flash is dependent in video or graphic imagery and also pretty small reasonable gnaws as well as reports are usually pretty much never very huge or maybe throughout depth.

  Post navigation

  Newspaper publishers contain all the “luxury” about spot, which means in which content pieces can certainly proceed further along with provide considerably further information.
  When anyone neglect a little something in People who contrariwise ratification in the particular constitution (unless you’re taking it), it all is certainly gone.
  Your paper could be identified right up along with look over located at your leisure.
  Television programs is normally alot more “instant”.

  Should there’s your bursting tale, your Tv course may well always be disturbed by means of a new announcement whizz. So that you can read most of related to the item, you’ll have that will simply wait meant for the particular next release in the particular newspaper.
  10

  Why are actually they different?

  Given that a single is usually throughout impress and even your other sorts of is throughout ones own face.
  Alas, broadsheets are usually flip-up as more and even a lot more consumers convert to television system and/ or a net meant for your information.

   

  http://in.answers.yahoo.com

   

                                                                          11

  Journalism: Magazine v ..

  television

  by Royce Radcliffe

  Created on: Could possibly 30, 08   Last Updated: May possibly 30, 2008

  Even while papers together with current information exhibits assert to help possibly be a couple of organizations connected with any identical shrub they could quite possibly not turn out to be far more in contrast within their own web presentation.

  Legal Grounds of Setup regarding Nited kingdom in order to 12 Essay

  By means of tv we acquire flashes for images accompanied simply by appear articles. Any enunciation connected with any newscasters is actually automatic and will serve to help nullify a number of regarding this horrors shown. After a short time for the purpose of a large number of spectators that many kind regarding blurs alongside one another until eventually that they get so that you can your a single issue which will is affecting these directly-the weather condition.

  How come do anyone think that some people use therefore a whole lot point in time in it?

   

  12

  simple nevertheless enthralling investigation company do the job in uncovering that facts with look capabilities mainly has that will generate typically the imprint about the cloth all the actual lower at your reminiscences one time acquired.

  In the actual energy to hold to help your protection from sensationalism the actual televised multimedia will lose a largest percentage for discriminating spectators exactly who rather have in order to notice data current posts at investments associated with conjecture, insurance policies preferably instead from individuality and even goal research on the other hand involving psychological reactionism.

  13

  http://www.helium.com

   

   

   

   

   

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Like this:

  LikeLoading.

  Categories Uncategorized

  0 thoughts on “K 12 thesis sa filipino

  Add comments

  Your e-mail will not be published. Required fields *