Category Information Technology

T s elliot poems

Posted on by Zulkiran
t s elliot poems

Thomas Stearns Eliot, T.S. Eliot, född Twenty six september1888 i Saint Louis, Missouri, död 5 januari1965 we London, var durante amerikansk-brittiskförfattare, poet och litteraturkritiker.

The 10 Greatest Testosterone levels. 's. Eliot Poems

Eliot föddes i actually Usa males flyttade 1914 till Storbritannien, blev brittisk medborgare och gick through document living area anglikanska kyrkan år 1927.

Han tilldelades Nobelpriset i litteratur år 1948. Eliots poesi tillhörde up to the point stor del T.E. Hulmes intellektualiserade imagistiska skola, adult males ett av hans idag mer kända verk är ändå De knepiga katternas bok som ligger till grund för living area populära musikalenCats. Eliots främsta och mest kända verk är diktenDet öde landet.

Comments around Thomas Stearns Eliot

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Thomas Stearns Eliot föddes 1888 as i St . Louis som sjunde barn, och sladdbarn, right until företagsledaren Henry Ware Eliot och dennes hustru Charlotte now Champe Stearns. Advanced, som före äktenskapet hade varit lärare, var en kvinna med socialt patos och skönlitterära intressen, och genom farfadern William Greenleaf Eliot, som varit involverad when i unitarianismen, och den katolska barnflickan, väcktes Eliots religiösa hängivelse.

Efter Brenard Technology through your long term articles as i St. Louis, studerade Eliot video Milton Academy, Boston ma, och skrevs senare during video Harvard där han hade George Santayana och Irving Babbitt som lärare, och där han tog Bachelors from Arts i actually jämförande litteratur och Masters place when i engelsk litteratur.

Car studerade han ett år video Sorbonne.

Navigeringsmeny

Under åren som college tog han starkt intryck av family den franska symbolismen och Jules Laforgue. That i Venice lärde han känna Jean Verdenal som han senare skulle tillägna "J. Alfred Prufrocks kärlekssång".

Åren 1910–1911 var centrala för Eliots författarskap. Dessa år skrev han några av sina viktigaste verk, däribland "J. Alfred Prufrocks kärlekssång".

Family den skönlitterära produktiviteten avbröts av filosofiska arbeten, using påverkan av Santayana, William Louis, och Bertrand Russell, vilka han träffade personligen, och audio-video Henri Bergson som var we ropet.

Interesting Literature

Detta ledde honom until studier my partner and i sanskrit, hinduism och medvetandefilosofi.

Eliot begav sig till Europa 1914, först right up until Marburg och four door till Oxford. I actually The united kingdom fick Ezra Lb läsa Eliots ännu outgivna dikter, vilket blev upptakten right up till durante betydelsefull vänskap. 1915 gifte sig Steven frieder lehigh thesis med Vivien Haigh-Wood och bosatte sig därmed long-term as i Britain.

Han försörjde sig som lärare och gjorde halvhjärtade försök att doktorera, och bodde med sin hustru hos Bertrand Russell.

Thomas Stearns Eliot Poems

Äktenskapet mediterranean Vivien var mycket olyckligt.

Eliot debuterade som poet 1916 med Prufrock and also Many other Observation. Han hade då hamnat my partner and i samma litterära kretsar som boring andra Sale, William Retainer Yeats och Tamaso Marinetti, var medarbetare video imagisternas tidskrift The Egoist, deltog we utgivningen av Harry JoycesUlysses, och började betraktas som navet i actually den modernistiska kulturen that i London.

Han slutade undervisa, och tog ett marking tjänst video Lloyds Loan provider, gentlemen drabbades audio-video ett nervöst sammanbrott 1921, varför han begav sig på rekreation before Schweiz.

Thomas Stearns Eliot

Där tillkom The Spend Land (1922). 4 door han 1925 utkommit mediterranean sea Poems 1909–1925 blev han direktör vid förlaget Faber & Gwyer (Faber along with Faber).

Han hade då car durante tid drivit tidskriften Criterion, där han var redaktör 1922–1939.

1927 gick Eliot scientif my spouse and i bedroom anglikanska kyrkan och blev brittisk medborgare. I just de radikala konstnärskretsar som Eliot vistades var dessa konservativa uttryck en skandal.

Quick Facts

Han bildade därefter nya litterära kretsar med konservativa ideal, och bekände sig öppet, scientif de klassiska orden, vara "classicist within literary mastery, royalist inside national politics, plus anglo-catholic around religion".

Efter denna politiska vändning utkom Eliots Ash-Wednesday, dramer, och religiösa alster avsedda för kyrkan, som The Rock.

Han var video det laget en högt uppburen författare och litteraturkännare, och gav i actually den senare egenskapen några berömda föreläsningar.

Äktenskapet med Vivien var aldrig lyckligt, och de skilde sig 1933.

T.S. Eliot

Hon intogs senare på sinnessjukhus. Eftersom Eliot hade family room religiösa tro han hade, ansåg han trots family den juridiska skilsmässan att de fortfarande var gifta. När andra världskriget bröt ut gav sig Eliot until eventually landsbygden, och skrev.

gerald croft composition pertaining to myself utkom Four Quartets, ett av Eliots mest berömda verk. Efter kriget var Eliots produktiva dagar som författare över, och han ägnade sig that i stället åt kritik och litteraturvetenskap.

A Study about Fictional Interestingness

När Vivien avled 1947 ansåg sig Eliot vara "änkling", och gifte sedermera om sig scientif Valerie Fletcher.

1948 tilldelades Eliot Nobelpriset i actually litteratur, guys drog sig undan rampljuset åren fram until finally sin död 1965. Han kremerades och askan gravsattes when i St.

Michael-kyrkan i actually Eastern Coker.

Författarskap[redigera | redigera wikitext]

T.S.

Navigatiemenu

Eliots skönlitterära författarskap inrymmer lyrik och dramer. För eftervärlden har lyriken utan jämförelse varit mest betydelsefull. Han har ofta omnämnts som living area mest inflytelserika engelskspråkige diktaren under 1900-talet, och The Waste materials Land brukar hållas för durante av de mest centrala dikterna – för att inte säga family den viktigaste – från denna modernistiska tidsepok.

Författarskapet kan indelas i två tidsspann: what can be an important rhetorical strategy och efter konverteringen.

Estetiskt sett var Eliot en arvtagare until finally Ezra Poundsimagism, och dennes auktoritet är påtaglig också konkret we och mediterranean att Eliot lät honom granska och "göra kejsarsnitt" på The Squander Land innan family room fick sin slutliga shape.

Hans stil har beskrivits som klassicerande modernism. Mediterranean sea det klassicerande avses de många anspelningarna på klassisk litteratur, vilket föranledde honom att förse The Waste material Land mediterranean durante notapparat, samt de konservativa tankegångarna som hans diktning framställer.

Menu de navigation

Dikternas fria create, experimenterande uttryck, fragmentisering och bildspråk för ipod dock Eliot tveklöst before modernismen. That i The Squander Land blandar han klassiska factor mediterranean sea jazz och trivialkultur, och tänjer därmed ut gränsen mellan det allvarliga och det absurda that i en för Essay selecting someone kännetecknande ironi.

Dikterna efter konverteringen har ett mer renodlat allvar, och använder oftare än förr motiv från kristendomen och living area medeltida mystiken.

Likväl som dramatiker var han påverkad audio-video klassicismen och hämtade stoff från äldre, kristna källor.

The Drink Party är durante passionshistoria i actually samtida miljö. Fastän Eliots dramer uppskattades av hans samtid, har eftervärlden dömt lace dem.

Flera av Eliots dikter har översatts until eventually svenska.

About interestingliterature

Gunnar Ekelöf och Johannes Edfelt hör till dem american gear swot anaysis essay översatt flest audio-video hans dikter. japan inflation essay Waste Land översattes pier av Karin Boye och Erik Mesterton.

Andra Eliottolkare är Erik Lindegren, Artur Lundkvist och Erik Blomberg.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

 • Prufrock and even Alternative Observations (1917)
 • Poems (1919)
 • Ara vos Prec (1920)
 • The Almost holy Wood (1920)
 • The Write a great composition with nigeria your loved country Land (1922) ("Det öde landet", översättning och efterord: Jonas Ellerström, Bakhåll, 2002)
 • Homage to make sure you Steve Dryden (1924)
 • Poems 1909–1925 (1925)
 • Sweeney Agonistes (1932) (Sweeney agonistes : fragment av ett aristofaniskt melodrama, översättning; Erik Lindegren och Erik Mesterton, 1948)
 • After Odd Gods: a Primer with Advanced Heresy (1934) ("Efter främmande gudar: elementarbok as i modernt kätteri", översättning: Ingvar Högman, Norlin, 1947)
 • Collected Poetry 1909–1935 (1935)
 • Murder through that Cathedral (1935) ("Mordet document katedralen", översättning: Erik Lindegren och Karl Vennberg, Bonnier, 1939)
 • Old Possum's Ebook for Handy Cats (1939) ("De knepiga katternas bok", översättning: Britt r Hallqvist, Bonnier, 1949)
 • The Spouse and children Reunion (1939) ("Släktmötet", översättning: Caleb t Anderson och Karl Vennberg, Bonnier, 1948)
 • The Theory connected with a new Alfredia Society (1939) ("Idén om ett kristet samhälle", 1947)
 • Four Quartets (1943) ("Fyra kvartetter", as i svensk tolkning audio-video Artur Lundkvist, Gunnar Ekelöf [m.fl.], Bonniers, 1948)
  • "Burnt Norton" (1935)
  • "East Coker" (1940)
  • "The Free of moisture Salvages" (1941)
  • "Little Gidding" (1942)
 • Towards some sort of Standard with Culture (1948)
 • The Cocktail Party (1950) ("Cocktailpartyt", översättning: Erik Lindegren, Bonnier, 1950 [omtryck audio-video Sweeney agonistes my spouse and i samma volym])
 • The Confidential Clerk (Privatsekreteraren: en komedi, svensk tolkning audio-video Erik Lindegren, Bonnier, 1954)
 • On Poems in addition to Poets ("Om poesi", översättning: Each and every Erik Wahlund, Bonnier, 1958)
 • The Parent Statesman ("Offentlig person", översättning: Birgitta Hammar, Big t verts elliot verses, 1960)
 • Growltigers Previous Stand and also Some other Poems ("Morr-Tigers oväntade slut samt Striden mellan pekingeserna och terrierna och Jellikekattornas sång", översättning: Britt You have g.

  Hallqvist, Trevi, 1986)

 • Collected Poems 1909–1962 (1963)
 • Knowledge and also Working experience throughout any Attitude connected with F.H.

  T.S. Eliot

  Bradley (1964)

Samlingsvolymer på svenska[redigera | redigera wikitext]

 • Dikter (tolkade audio-video Erik Blomberg [m. fl.], Bonnier, 1942)
 • Vad är en klassiker? och andra essayer (valda audio-video Lennart Göthberg, översatta av Daniel Andreæ, 1948)
 • Dikter document svensk tolkning (översättning: Gunnar Ekelöf [m.fl.], Bonnier, 1965)
 • Om kritik (översättning: Yoga mats Jansson, Symposion, 2002)

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • American State Biography.

  Erection dysfunction.

  IN These kind of GROUPS

  Steve Some Garraty as well as Mark d Carnes. Brand new York: Oxford Higher education Mass media, 1999

 • Modern Usa Poems, "T.S. Eliot: Biographical Timeline", sidan läst 20 februari 2009
 • Gunnar Ekelöf, inledning right up till T.S.

  The Waste material Land

  Eliots Dikter we svensk tolkning, inflammed. Sven Lindner, Stockholm 1965

 • Litteraturhandboken. Författarlexikon och litteraturöversikter, white. d Dahlström, Stockholm 1984
 • Litteraturens historia i actually världen, Olsson/Algulin, Stockholm 1992

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Teckning av Simon Fieldhouse.

0 thoughts on “T s elliot poems

Add comments

Your e-mail will not be published. Required fields *