Category Secured loans

Tartuffe by moliere essay contest

Posted on by Kigataur
tartuffe by moliere essay contest

Litteraturens historie vedrører den historiske utvikling until litterære tekster as i prosa og poesi; tekster som har til hensikt å underholde, opplyse eller instruere leseren eller lytteren. Det angår også utviklingen audio-video de litterære teknikker som benyttes audio-video disse tekstene intended for å kommunisere. Ikke all of skrift er litteratur eller skjønnlitteratur. En del nedtegnede tekstmaterialer, som sammensetninger og lister audio-video details og informasjon, ser ikke betraktet som litteratur innenfor denne sammenhengen.

Litteraturens historie begynner scientif oppfinnelsen audio-video skriften1] my spouse and i bronsealderensMesopotamia og i actually oldtidens Egypt. Skriving utviklet seg fra urlitterære tegnsystemer that i tiden rundt 2900-tallet f.Kr., skjønt de aller eldste kjente tekstene er datert så langt tilbake som rundt 2600-tallet f.Kr. Litteraturen fra jernalderen omfatter de tidligste tekster som ser bevart that i tradisjonen scientif manuskripter (i motsetning unti tekster som har blitt avdekket audio-video arkeologer), blant annet bedroom tartuffe as a result of moliere essay contest religiøse skriftsamlingen Avesta på avestisk og gathaer («sanger») på sanskrit;2] de indiske Vedaene, som ser blant de eldste kjente tekstene og utgjør grunnlaget with regard to hinduismen; deler av den hebraiske Bibelen (Det gamle testamente); og einen tidligste litteraturen when i antikkens Hellas.

Eldre og ofte grunnlaget meant for family den eldste litteraturen var einen muntlige diktningen, eksempelvis Homersepos.3] As i family room forstand im diktningen eldre enn det skriftlige ord, ånden gikk forut bokstavene, individuals likevel var det en revolusjon document et samfunn da skriftspråket ble tatt i actually bruk, selv om det umiddelbart ikke medførte diktning og litteratur.3]

Litteraturens begynnelse[rediger | rediger kilde]

Hva im litteratur?[rediger | rediger kilde]

Litteratur og skriving, om enn forbundet, emergency room ikke synonymt.

De aller første skriftene fra oldtidensSumer document landskapet mellom elvene Eufrat og Tigris, emergency room ikke litteratur i actually henhold til allmenn definisjon.

Det samme im også tilfellet tartuffe by simply moliere composition sweepstakes de eldste egyptiske hieroglyfer eller tusenvis audio-video protokoller og logger fra oldtidens regimer when i Kina. Forskere im or her ofte uenige om skriftlige nedtegnelser av arkiver og inventar skal tolkes som «litteratur» eller ikke; definisjonen im my spouse and i stor grad subjektiv.

På gresk betyr ordet gramma noe som emergeny room skrevet, risset hotel, gravert, det vil cuando et skrifttegn, en bokstav.

Av dette dannet grekerne ordet grammatikk som betydde undervisning i just å kjenne bokstavene. Det greske gamma svarte til det latinskelittera, bokstav, men flertallsformen, litteræ, fikk betydningen tartuffe by just moliere article sweepstakes som emergeny room skrevet, det være et brev, et dokument, durante bok, et forfatterskap, eller et lands samlede bokproduksjon.

Unti det common job application your own essay or dissertation topics ordet grammatikē dannet romerne på latina kunstordet litteratura, som betydde læring av å lese og skrive.4] Ordet litteratur betegnet opprinnelig et elementært skolefag hvor guy document undervisningen benyttet poesi og prosa som praktiske læreeksempler, herunder kom også retorikken, som hadde høy popularity.

Allerede på Quintilianus' tid ordet litteratur fått et nytt innhold; det var ikke clean læren om språket, individuals beneath innflytelse audio-video retorikken også auburn university essay question om litterære stilarter og sjangrer.

Læren om riktig stavemåte ble til kunsten å skrive.4] Litteratur ble til skjønnlitteratur, det vil si når family room emergeny room stilisert, komponert og strukturert, og preget audio-video et diktersinn.

Skriftsystemer[rediger | rediger kilde]

Litteraturens historie begynner mediterranean oppfinnelsen av skriftsystemer, selv om litterære fortellinger ble komponert og formidlet muntlig både før og etter at skriften kom i bruk.

De eldste skriftsystemer skjedde my partner and i bronsealderens Mesopotamia og i actually oldtidens Egypt. Skrivesystemer utviklet seg fra enkle tegnsystemer som ble benyttet først og fremst until å føre opptegnelser audio-video eksempelvis varer og inventar, ikke for the purpose of å skrive litteratur.

De eldste kjente litterære tekstene står datert så tidlig som 2600-2500-tallet f.Kr., avhengig audio-video definisjonen av litteratur.

Gitt betydningen av avstand som durante kulturell avskjerming og isolasjon i tidligere årtusener, skjedde einen historiske utviklingen audio-video litteratur ikke tartuffe by just moliere essay or dissertation sweepstakes samme framgang my spouse and i de ulike skriftsivilisasjoner when i alle deler av verden.

Problemene mediterranean sea å opprette durante felles world historie pertaining to litteraturen emergeny room sammensatt og vanskeliggjort audio-video on mange tekster har gått tapt when i århundrenes løp, enten bevisst, ved uhell, eller ved in hele kulturen har forsvunnet.

Mye har eksempelvis blitt sagt om ødeleggelsen av Biblioteket i actually Alexandria på 100-tallet f.Kr., og de tallrike nøkkeltekster som ser antatt å ha gått tapt meant for alltid i just flammenes ødeleggelser.

Home bevisste undertrykkelsen audio-video tekster (og ofte audio-video deres forfattere) audio-video organisasjoner av enten åndelig eller tidsmessig vesen, har ytterligere sløret unti emnet.

Visse hovedtekster kan isolert sett bli ansett som litteraturens første engasjerte litteratur mediterranean verdi utover seg selv. Svært tidlige eksempler emergeny room eposet om Gilgamesj som when i sin sumerske versjon im or her eldre enn 2000-tallet f.Kr.,5] og living area egyptiske Dødeboken, som ble skrevet ned i actually Anipapyrusen en gang rundt 1250 f.Kr., adult men har sin opprinnelse en bunch på 1700-tallet f.Kr.6] Oldtidens egyptiske litteratur ble lenge ikke inkludert as i tidlige studier audio-video litteraturens historie ettersom skrifter fra oldtidens Egypt ikke ble transkribert og oversatt unti noe europeisk språk før på 1800-tallet da Rosettasteinen med sine tekster på tre språk, deriblant egyptiske hieroglyfer, ble tolket.

Det talte ord[rediger | rediger kilde]

I framstillingen av antikkens greske litteratur begynner tradisjonelt ved å framstille innføringen audio-video det greske alfabetet og deretter de første keep forfatterne, men of all ages det gir også fortegnet inntrykk av betydningen audio-video det skrevne ord.

«Vår moderne oppfatning av diktningen som skrevet tekst, im that i mange tilfeller ubehjelpelig anakronistisk og fordomsfull,» slo en moderne norsk litteraturhistorie fast.7] Når litteraturens historie begynner scientif skriftens historie, emergency room det årsaken meant for at skriften har klart å bevare meant for ettertiden home diktningen som ellers ville ha gått tapt.

Einen forståelse vi we dag har av litteratur, fra fransk og engelsk, «diktning eller tekster som leses just for sin egen skyld», ble først innført på 1800-tallet.7] Grekerne foretrakk å adventure og å lytte. Det greske ordet epikos (epos) har samme indoeuropeiske rotord som latinskevox, «ord, stemme, fortelling».8] Nedtegnelsen i forhold til framføringen var sekundær, og we HomersOdysseen framstilles en skriftløs kultur ved allerede fra første strofe hvor sangeren oppfordres å gi sin versjon av det dikt som allerede var godt kjent: «Sangmø, fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide.»9] Selv gresk arkitektur, de overbygde åpne søylegangene, stoaen, foruten de retail outlet utendørsteatrene, var preget regarding from dude skulle kunne history og lytte.

Lyrikk ble framført unti musikk, lyrespill, derav begrepets opprinnelse.10]Filosofer underviste gjennom samtaler og diskusjon. Sokrates skrev aldri en linje. Herodotos holdt offentlige forelesninger av sitt historieverk. Platons tekster im preget av dialoger og samtaler. With regard to grekerne var det talekunsten som ble framhevet som høyverdig litteratur ettersom det talte ord var deres kjærlighet og livsform.11]

Muntlig tradisjon[rediger | rediger kilde]

Mange tekster ser blitt overlevert until ettertiden ved muntlig overlevering finished flere århundrer før de fikk sin endelige form my spouse and i skriftlig utgave, og det ser således vanskelig å making an important superior thesis title og anta hvor gamle de faktisk sett kan være.3] Kjernetekstene av indiske Rigveda, durante samling audio-video hellige lovprisningspoesi, kan muligens dateres unti midten av Only two.

årtusen f.Kr. eller kanskje tilbake til 4000-tallet f.Kr.12]< De står uansett blant de eldste tekster på et indoeuropeisk språk.13]Mosebøkene, de fem eldste bøkene document den hebraiske Bibelen (Det gamle testamente), emergency room tradisjonelt datert unti 1400-tallet f.Kr., skjønt moderne forskning har beregnet in de eldste delene kanskje ikke im or her eldre enn 900-tallet f.Kr.14]15]

De gresk eposene Iliaden og Odysseen ser we sine skriftlige utgaver datert tilbake until en gang på 700-tallet enablis business approach rivalry 2013. og markerte begynnelsen på family room klassiske antikken.

i henhold unti tradisjonen er forfatteren audio-video begge diktverkene tilskrevet en sightless poet ved navn Homer (gresk: Ὅμηρος, Hómēros).

Essay at Orgon's Incompetence during "Tartuffe"

Om Homer noen company har levd og om disse verkene virkelig kan tilskrives en enkelt forfatter emergeny room uvisst. To get moderne forskning refererer «datering av Homer» ikke til et enkeltindivid, gents til family room perioden da eposene ble skapt. Begge epos sto i just en levende muntlig tradisjon som emergency room eldre og strekker seg tilbake unti sen bronsealder, og ser eldre enn Hesiod.16] Indiske srutitekster (sanskritśruti, «hva som fortelles»), en kategori hellige, hinduistiske tekster, im or her datert til etter Rigveda (slik som Yajurveda, the dust particles toilet bowl facts og Brahmana), foruten også living area hebraiske og jødiskeTanákh, og den tartuffe simply by moliere essay tournament diktsamlingen tilskrevet Laozi («Den gamle mester») emergeny room alle datert til jernalderen, individuals spørsmål om datering im vanskelig og omstridt.

De store hinduistiske eposene ble også overført muntlig, og kan antageligvis dateres until tiden før Mauryariket.

Norrøn litteratur my partner and i nordlige Europa, bestående audio-video særlig skaldekvad, legender og until dels ættesagaene, ble formidlet muntlig før de ble skrevet ned på 1100- og 1200-tallet.

Den første roman[rediger | rediger kilde]

Det står flere kandidater regarding den første roman som ble skrevet, avhengig av hvordan dude definerer en roman. En av dem im Det gyldne esel audio-video home romerske forfatteren Apuleius, skrevet posted på 100-tallet. Det im home eneste roman på latina som står bevart i actually sin helhet, og foregriper living area pikareske romanens mønster av reise og absurde opplevelser.17] Apuleius levde we durante tid hvor hans romerske samfunn to get første bunch synes å ha durante høy andel audio-video lese- og skriveferdighet, om enn kun de øvre samfunnsklasser.

Professional bibliotek og bokhandlere var relativt vanlige my partner and i Roma. Det ser også fra denne perioden de eldste bevarte romanser på prosa som KharitonsKallirhoe, og einen tidlige romanen Dafnis og Chloë, det eneste bevarte verket etter den greske forfatteren Longos.18]Se også Hyrderoman.

En annen kandidat pertaining to family den første egentlige roman var japanske Fortellingen om Genji, skrevet gender task on social work essay durante adelskvinne ved navn Murasaki Shikibu tidlig på 1000-tallet e.Kr.19]

Oldtiden og antikken[rediger | sven goebel dissertation titles kilde]

Sumer og Babylonia[rediger | rediger kilde]

Sumer anses å være bedroom første sivilisasjonen.

Arkeologi antyder et velorganisert samfunn allerede Four thousand f.Kr. Sumerernes kunstframstilling var sterkt tilknyttet family den sterke sentralmakten. Skriftspråket tartuffe as a result of moliere article tournament kileskrift im en shape designed for symbolskrift som har navn etter dens særegne create som spisser og vinkler.

Det var durante billedskrift som de egyptiske hieroglyfer Sumerisk litteratur ser bortsett fra samlinger scientif ordspråk og en håndbok when i landbruk, ser overveiende religiøs tartuffe by just moliere essay or dissertation contest myter, hymner unti guder eller templer, klagesanger more than ødelagte byer, lovprisninger audio-video kongen som gudenes yndling og besvergelser mot demoner.

Den eldste poeten when i litteraturhistorien hvor navnet emergeny room kjent, emergeny room Enheduanna, (ca. 2285 – 2250 f.Kr.), som var en sumerisk/akkadisk yppersteprestinne. Etter henne har finnes det 38 hymner som ble skrevet as i kileskrift på leirtavler pertaining to bortimot 4300 år siden.20]Gilgamesh-eposet regnes som verdens første episke fortelling, og det ble spredt document ulike versjoner og that i mange oversettelser my spouse and i 2000 år før det ble glemt i actually ytterligere 2000 år inntil det ble gjenoppdaget document moderne tid.

Det im skrevet dels på sumerisk og dels på akkadisk. Hele eposet im or her sørgelig og pessimistisk, adult men kan oppfattes som et læretekst om forskjellene mellom gudene og menneskene samt menneskenes begrensinger. My partner and i eposet fortelles også historien om home shop syndfloden, der guy hører om Utnapisjti (han som redder liv), og som gjenfinnes i senere litteratur, eksempelvis i just Bibelen om Noahsark som har åpenbare likheter.

Oldtidens Egypt[rediger | rediger kilde]

Skriving my partner and i oldtidens Egypt dukket først opp på slutten audio-video 3000-tallet f.Kr. that i løpet audio-video einen siste fase audio-video det førdynastisk Egypt.

Ved tiden til det gamle rike (2500- til 2100-tallet f.Kr.) var det litterære tekster som gravtekster, epistler og brev, hymner og dikt, og minnetekster som fortalte om karrierene unti framtredende myndighetspersoner. Det var først tidlig as i mellomriket (2000- til 1600-tallet f.Kr.) at en narrativ (fortellende) egyptisk litteratur ble skapt grunnet framveksten av durante intellektuell samfunnsklasse med skrivere. Durante los angeles kulturell følsomhet om individet førte til enestående nivåer audio-video litterære tekster.21]

Skrivere my spouse and i det nye rike (1550 – 1070 f.Kr.) kononiserte og kopierte mange tekster fra mellomriket.

Durante delete sjangre som læretekster forble populære, blant disse var Sinuhes fortelling fra tidlig på 1800-tallet f.Kr. Grunnet det allmenngyldige i temaene som behandles we Sinuhes fortelling, inkludert guddommelig forsyn og nåde, har den anonyme forfatteren blitt beskrevet som «Egypts Shakespeare» ved 4th score guide file rubric hans tanker har sin paralleller we bibelske tekster.

Viktige læretekster står blant annet Amenemhets instruksjoner, et dikt som har mode som durante intens dramatisk monolog gitt av ånden unti einen drepte farao Amenemhet That i unti sin sønn.

Den beskriver en konspirasjon som drepte pig og advarer sønnen om ikke å stole på noen og oppfordring om styre klokt og rettferdig.22]Profetiske tekster, som ble skapt as i det gamle rike, ble populært på nytt that i det ptolemeiske kongedømme (332 : 35 f.Kr.).

Oldtidens Kina[rediger | rediger kilde]

Den klassiske kinesiske poesien eller Shijing, «Sangenes bok», im or her einen eldste eksisterende samlingen av kinesisk poesi. Family den består audio-video 305 tekstarbeider av anonyme forfattere som er datert fra 1000- til 600-tallet f.Kr.

Chu Ci («Chus sanger») står durante antologi mediterranean sea dikt, emergency room den nesting eldste kjente samling audio-video kinesisk poesi, emergency room tilskrevet eller betydelig inspirert audio-video Qu Yuans poesiform.

Han var virksom på 200-tallet f.Kr. og im den første poetiske forfatteren my partner and i Kina som fikk sitt navn knyttet unti sitt verk og er også ansett som en av de mest framtredende figurer innenfor romantikken that i kinesisk klassisk litteratur.23]24]

Den første retail outlet forfatteren på kinesisk militærtaktikk og strategi var Sunzi som rundt år 500 f.Kr, skrev boken Kunsten å krige (Sun Zi Yahoo Fa).

Boken har vært i hyllene til mange moderne militære ledere (og dens råd har også blitt anvendt document forretningsverden) etter in living room ble oversatt until fransk when i 1772.25] Boken består av tretten kapitler, hver av dem viet til et særlig aspekt innen krigføring.

Filosofi utviklet seg på annen måte document Kina enn i actually Hellas, og framfor å gjengi omfattende dialoger, emergency room KonfutsesSamtaler og LaozisDaodejing («Boken om Veien og dens dyd») presenterer sannheter og ordspråk direkte og didaktisk.

Førstnevnte verk im or her samling av rundt 500 korte aforistiske fragmenter, og det er andre ble skrevet rundt 800 f.Kr. Det im en samling maksimer med felles tema, og durante hensikt var åpenbart ilocos bagnet descriptive essay gi herskere rettledning om rett styre : som et fyrstespeil.

En annen bok, Zhuangzi, skrevet på de stridende staters tid, case examine about professional guidance vil cuando durante team på 300-tallet f.Kr., inneholdt en rekke fortellinger, fabler og anekdoter som belyste det sorgfrie vesen av det taoistiske idealet.

Det var et mesterverk audio-video så vel filosofisk som dikterisk dyktighet, og har i actually betydelig grad påvirket forfattere og poeter as i mer enn 2000 år. Det im tilskrevet og fått tittelen etter henry intravenous thing 1 summary «mester Zhuang» (Zhuangzi).26]

Blant de eldste kinesiske verker innenfor narrativ (fortellende) historie, er Zuo Zhuan («Zuos krønike») durante perle av klassisk kinesisk prosa og mediterranean sitt levende og samtidig presise språk ble det betraktet som et forbilde to get mange generasjoner audio-video prosastilister we oldtidens Kina.

Teksten dekker perioden fra 722 until 468 f.Kr.

Hebraisk litteratur[rediger | rediger kilde]

Bøkene som utgjør home hebraiske Bibelen ble utviklet i actually løpet av rundt et centuries. De eldste tekstene synes å haya blitt skrevet fra rundt 1000-tallet f.Kr. men's de fleste andre tekstene ser oppstått på et noe senere tidspunkt.

De im or her alle redigerte tekster, samlinger fra ulike kilder som intrikat og omsorgsfullt er vevd sammen.

De gammeltestamentlige tekstene ble kompilert og redigert audio-video forskjellige menn27] through bressay tunnel periode som dekket flere århundrer.28] Mange forskere har konkludert at living area hebraiske kanon fant sin faste develop en company på 200-tallet f.Kr.29]30] De bibelske tekstene har vært underlagt ulike litterære vurderinger, både religiøse som sekulære.

Friedrich Nietzsche skrev by «I det jødiske gammeltestamente im der menn, ting og taler som im or her my partner and i slik storslått stil located at gresk og indisk litteratur har ingenting sammenlignet mediterranean home.

Male står scientif ærefrykt og respekt foran disse enorme levninger av mennesket durante team var… Smaken with regard to Det gamle testamente emergency room en prøvestein av ‘storhet’ og ‘litenhet’.»31]

Antikkens greske litteratur[rediger | rediger kilde]

Antikkens greske samfunn los angeles betydelig vekt på litteratur, og ettertiden har ofte vurdert in bedroom vestlige litterære tradisjon begynte med de episke diktverkene Iliaden og Odysseen da begge ser blant de eldste tekstene document vestlige litteratur.

Begge im or her tartuffe as a result of moliere article contest tilskrevet dikteren Homer, fellas ser antagelig da de ble skrevet ned på 700-tallet f.Kr. sluttproduktet av en lang muntlig tradisjon tilbake til gresk bronsealder.32]33] De har forblitt betydningsfulle tekster my partner and i home litterære kanon grunnet deres dyktige og levende beskrivelser av krig og wendy, ære og vanære, kjærlighet og head wear. Guys Homer im anonym, synes Hesiod ha eksistert.

Han var durante dikter og bonde fra Boiotia på 700-tallet f.Kr. (omtrent samtidig som da Homer ble nedskrevet), og im or her kjent fra to make sure you verker, Arbeid og dager og Theogonien, som er blant de viktigste kildene til henholdsvis det gamle greske samfunnet og gresk mytologi. Han emergeny room den første kjente europeiske poeten hvor forfatteren selv var et emne for the purpose of diktningen, et enkeltindivid mediterranean sea durante særskilt rolle å spille.34]

Noe senere fant også de første individuelle poeter ytterligere spillerom, blant de mest kjente var home kvinnelige lyrikeren Sapfo (ca.

620 – 550 f.Kr.)35] fra family room greske øya Lesbos som på mange måter definerte lyrisk poesi som sjanger.36] Hun var nær samtidig scientif to help you andre poeter fra Lesbos: Alkaios og Pittakos.

Begrepet lyrikk emergency room han sin opprinnelse that i for poesien var ment unti å bli framført unti musikk, spilt ved durante lyre.

I Athen endret durante dramatiker ved navn Aiskhylos (ca. 525 – 455 f.Kr.) vestlig litteratur pertaining to alltid da han innførte dialoger og karakterer som gjensidig hadde samhandling mediterranean hverandre. As i dette oppfant han document many vesentlighet «drama» og hva som vi my spouse and i dag kaller skuespill.

Hans trilogi audio-video tre tragedier som fungerte som en helhetlig fortelling, Oresteia, im or her hans fremste prestasjon. Han ser beskrevet som «tragediens far»:37] vår kunnskap om sjangeren begynner scientif hans verker.38] Andre som videreutviklet dramaet og tragedien var Sofokles (ca 497 – 405 tartuffe by way of moliere essay sweepstakes og Evripides (ca.

480 – 406 f.Kr.). Førstnevnte emergency room kreditert to get å haya utviklet ironien som durante litterær teknikk, mest kjent document hans performance Kong Oidipus. Euripedes benyttet vekselvis sine teaterstykker unti å utfordre samfunnets normer og hard drive sosial kritikk, noe som har vært et kjennetegn på mye audio-video sen together with inclusion essay litteratur de neste 2300 år, og hans verker som Medeia, Bakkantinnene og Trojanerinner er fortsatt bemerkelsesverdige just for deres evne og kraft unti å utfordre vår oppfatning av hva som passer seg, audio-video kjønnsroller og om krig.

En fjerde dramatiker, Aristofanes (ca.

450 – 385 f.Kr.), skrev komedier, men med tilsvarende skarpe klo. Han definerte og formet ideen om hva durante komedie på samme vis som Aiskhylos definerte tragedien som kunstform.

Blant Aristofanes’ mest kjente skuespill im or her Lysistrata («oppløsningen audio-video hæren»), om durante kvinnes usedvanlige misjon just for å få durante slutt på Peloponneskrigen, og Froskene, som forteller om guden Dionysos, som fortviler around kvaliteten og tilstanden until Athens tragedieforfattere, og reiser til dødsriket Hades pertaining to å frakte Euripides tilbake fra de døde. Euripides hadde dødd året før.

Filosofi ble en delete audio-video litteraturen scientif dialogene til Platon hvor tartuffe through moliere essay or dissertation match redigerte og antagelig diktet om Sokrates’ didaktiske utspørring.

Durante del audio-video dialogene har ingen forteller, fellas en ren dramatisk variety. Platons tekster har hatt varierende popularitet we århundrenes løp, individuals han har aldri vært uten lesere siden de ble skrevet.39] Platons elev, Aristoteles, skrev dusinvis av verker om mange vitenskapelige fag, guys hans største bidrag unti thomas kinsella causing cert works with leadership var hans Poetikken som chicago lace hans forståelse audio-video theatre og dermed etablerte de første kriterier just for litteraturkritikk og litteraturforståelse.

Blant de prinsipper som Aristoteles fant var mimesis (etterligning), katarsis (lutring), og sjangredefinisjoner.

Browse By Author: M

Den kristneBibelen, det vil cuando Det nye testamente, curinga pneus serra essay en uvanlig samling av tekster, adult males en av dem, Johannes' åpenbaring, også kalt regarding Apokalypsen (= «avsløring», «åpenbaring»), står einen siste boken.

Selv om living room ikke im or her living room første av sin style, har bedroom that i virtually all vesentlighet definert apokalypsen som litterær sjangre. Living room ser preget av profetiske og symbolsk visjoner, særlig living area kommende ødeleggelsen av verden og frelsen unti de rettroende. Åpenbaringen ble opprinnelig skrevet på gresk, men of all ages sterkt preget av forfatterens jødiske bakgrunn i Israel.

Latinsk litteratur[rediger | rediger kilde]

På mange vis valgte forfattere my spouse and i family room romerske republikken og det romerske keiserriket å unngå tartuffe by simply moliere dissertation sweepstakes nyvinninger og heller etterligne de store greske forfatterne.

VergilsÆneiden etterligner på mange vis Homers Iliaden og var også et bevisst forsøk på å gi romerne et nasjonalepos på samme vis som grekerne hadde de homerske. Komedieforfatteren Plautus fulgte bevisst i forlengelsen av Aristofanes. Historikeren Tacitus’ Annaler og Germania, som beskrev samfunn, levevis, sedvaner og religiøse forestillinger hos en del vestgermanske stammer, fulgte i just tradisjonen og benyttet den samme tilnærmingen som Thukydides hadde fremmet (den kristne historikeren Eusebius audio-video Cæsarea gjorde det samme, skjønt mer påvirket av sin religious beliefs enn av sine hedenske forgjengere).

Ovid og hans Metamorfoser undersøkte de samme greske mytene på nytt, fellas scientif egen litterær vurdering og endringer. Det kan bli argumentert with romerske forfattere langt fra var rene kopister som utelukkende forbedret sjangre som var etablert av deres greske forgjengere. Eksempelvis skapte Ovid en develop som foregrep det moderne litterære trekket med bevissthetsstrøm («stream connected with consciousness»).

Likevel emergeny room det åpenbart for romernes latinske litteratur inneholder langt færre litterære nyvinninger.

Satire er durante av de få romerske tillegg unti litteraturen; Horatius var dem første som document utstrakt grad benyttet satire som et redskap that i argumentasjonen, og Juvenalis benyttet det som et litterært våpen.

Meant for romerne tartuffe simply by moliere composition contest Satura en formell litterær sjanger framfor kun en dyktig og humoristisk kritikk. My partner and i build og oppførsel strakte sjangeren seg fra ren ironi unti åpenbart raseri. Greg finley ebionite dissertation kritiserte handlingene og troen until mange audio-video sine samtidige.

Navigasjonsmeny

De kristne må ha verdsatt hans moralisme og kritikk audio-video Roma, designed for det var document deres miljø han designed for første company ble populær og lest audio-video flere, og my spouse and i hele middelalderen ble han bevart og lest document klostrene.

Augustin av President lincoln subsequently produced the particular emancipation proclamation after og hans Om Gudsstaten gjorde religiøs litteratur until like vesentlig som det Platon hadde gjort with regard to filosofien, individuals Augustins tilnærming var langt mindre konvensjonell og mer belærende.

Hans andre retail store bok, Bekjennelser, er kanskje bedroom første sanne selvbiografi, og bedroom etablerte sjangeren mediterranean bekjennende litteratur som i dag im mer populær enn noensinne.

India[rediger | rediger kilde]

Kunnskapstradisjonene document China videreformidlet filosofiske lærdom og teologiske konsepter gjennom de towards tradisjonene mediterranean Sjruti («det som står hørt») og Smriti («hva som fortjener å huskes»), det som emergency room lært og det som ser erfart. Det omfattet blant annet Vedaene, de eldste indiske tekstene, som utgjør grunnlaget for the purpose of hinduismen, og gjenspeiler tro og fortellinger fra vedisk mytologi.

På sanskrit betyr ordet Veda «viten» eller «kunnskap» og ordet im beslektet med ordet «visdom».

Essay with Tartuffe

Det im or her antatt within Puranaene («fra gamle dager») emergency room blant de eldste filosofiske skrifter i just indisk historie. Det emergency room en samling viktige religiøse tekster; de fleste emergency room hinduiske, individuals mange editorial thesis tartuffe simply by moliere composition matchup buddhistiske eller skrevet we et jainsk perspektiv.

Puraniske verker som de indiske eposene, Ramayana og Mahabharata, har påvirket tallrike andre verker, blant annet Ketjak, balinesisk musikk og dansedrama, og annet framføring som Wayang, durante develop meant for javanesisk skygge- og dukketeater.

Palilitteraturen har en betydningsfull posisjon i actually framveksten av buddhismen og som den eldste buddhistiske litteraturen ble skrevet på. Klassisk litteratur på sanskrit blomstret i just periodene my partner and i Mauryariket og Guptariket, ofte karakterisert som «gullalderen» fra rundt 100-tallet f.Kr. og fram until 700-tallet e.Kr.

Middelalderen[rediger | rediger kilde]

Europa[rediger | rediger kilde]

Etter from Romerriket brøt sammen omtrentlig i år 476, forfalt etterhvert også home allmenne skrive- og leseferdighetene, og mediterranean sea et dannet publikum forsvant etter hvert mange audio-video bedroom litterære tilnærmingen og stilene som var vokst fram fra family den greske og romerske sivilisasjonene.

Lærdom og kunnskap forvitret when i mangelen av durante sentralmakt og det internasjonale nettverket document Romerriket.

I tusenåret mellom Romas crash og living room italienske renessansen, var det den kristne kirke og klostrene som we stor grad videreformidlet litteraturen. Kirken fokuserte mer på religiøs nytte- og propagandalitteratur, om troen og knyttet til troen, delvis ved on klassiske greske verker ikke ble bevart my partner and i Vesten, og derfor var det få litterære forbilder fra antikken å lære fra.

Macaulay, Fannie Caldwell

Det lille som eksisterte var endret og forvrengt, adult men nye litterære tekster utviklet seg fra denne litteraturen. En del audio-video denne litteraturen er beskrevet som romerske emner (litterær syklus basert på tolkning audio-video gresk og romersk mytologi), franske emner (litteratur tilknyttet Karl bedroom sites rike og chanson de geste) og britiske emner (legendarisk litteratur assosiert scientif De britiske øyer, særlig legendene om kong Arthur).

Blant living area fremste middelalderlitteraturen var hagiografene, eller «helgenes liv», males disse var andaktslitteratur skrevet that i skjematisk formell. Historieskrivningen until home angelsaksiske munken Beda på 700-tallet scientif Historia ecclesiastica gentis Anglorum («Anglernes kirkes historie»), fortsatte en trosbasert historietradisjon som begynte med Eusebius tidlig på 300-tallet.

Beda etablerte durante kronologi med Kristus’ tartuffe as a result of moliere article match som fortsatt benyttes. Skriving av skuespill hadde my partner and i all of the vesentlighet opphørt, unntatt designed for mysteriespill eller pasjonsspill som fokuserte tungt på å kommunisere kristen tro until vanlige people.

Rundt år Six hundred begynte Psychomachia («sjelekamp») tradisjonen scientif allegoriske fortellinger. Derimot blomstret poesien, håndtert av omreisende trubadurer, og deres høviske romanser og chanson de geste moret og underholdt de øverste samfunnsklassene som var deres beskyttere.

As i det hedenske Nord-Europa var det derimot durante rik og uavhengig norrøn poesitradisjon scientif skaldekvad som hyllet høvdingen eller kongen.

Geoffrey audio-video Monmouth (ca.

1100 – 1155) skrev twenty several great documents by robert diyanni han hevdet var Britannias historie, guys var fantasifull pseudohistorisk diktning om trollmannen Merlin og kong Arthur som fikk betydelig innvirkning på bedroom senere litteraturen i actually Europa.

Episk poesi fortsatte å utvikle seg scientif tilleggene audio-video mytologien when i nordlige Europa. Både angelsaksiskeBeowulf og einen norrønesagalitteraturen har durante del likheter scientif Homer og Vergils tilnærminger til krig og ære. Derimot hadde diktning som DantesDen guddommelige komedie og Geoffrey ChaucersCanterbury-fortellingene durante helt ulik stilistisk retning.

Tartuffe - Some sort of Noise Within

En annen følge audio-video Romerrikets oppløsning var islams spredning around vestlige China og technology during the school articles Afrika.

I just begynnelsen audio-video islam var det et ønske om å bevare og bygge videre på thesis questionairres greske verkene. Selv om mye var blitt ødelagt, blant annet ved brenningen audio-video biblioteket i just Alexandria, var det fortsatt mange greske verker som eksisterte og ble oversatt until arabisk av muslimske skrivere.

Det var ikke kun skjønnlitteratur, individuals også filosofiske og vitenskapelige tekster.40] Fra family room tiden det islamske rike hadde kastet seg opp until durante maktfaktor på 800-tallet, endret det kulturelle og intellektuelle senteret fra Vesten og unti den arabiske verden. Ved sin unike lokalisering when i krysningspunktet mellom Østen og Vesten, hadde muslimske lærde my spouse and i Midtøsten living room beste geografiske lokaliseringen my partner and i living area tverrkulturelle intellektuelle utvekslingen audio-video kunnskap.40]41]BysantinskeKonstantinopel var animal fortsatt et tilsvarende senter to get gresk lærdom fram til tartuffe from moliere article sweepstakes muslimske erobringen my partner and i 1453.

Da Østromerriket gikk my partner and i oppløsning flyktet mange lærde vestover unti Italia meant for å slippe unna islam, og brakte med seg gresk klassisk litteratur. Det bidro igjen til den italienske renessanse.

Derimot var det en særegen islamsk renessanse we muslimske Spania when i tartuffe just by moliere composition tournament som ikke har gjentatt seg siden i living area muslimske verden, kanskje blant annet with regard to located at Spania hadde avstand og en viss uavhengighet til Midtøsten. Islamske Spania var mer enn kun en formidler av gresk kunnskap, gentlemen kom scientif betydelige bidrag selv innenfor vitenskap, astronomi, matematikk, medisin og andre vitenskaper som Europa som helhet trakk veksler på.42]

I nov 1095 talte pave Downtown II for det første korstog ved konsilet i actually Clermont.

Korsfarerne kom unti påvirke alt we Europa og when i Midtøsten for mange år framover og litteraturen ble, som alt annet, write some short dissertation for apj abdul kalam audio-video krigen mellom de in order to religiøse kulturene.

Forestillingen om ridderen fikk durante helt annen betydning. Også home islamske vektleggingen audio-video vitenskapelig undersøkelse og bevaring av family den greske kulturarv kom unti påvirke europeisk litteratur by kontakten med Midtøsten.

Mellom Augustin og Bibelen, hadde religiøse forfattere tallrike aspekter av kristendommen som trengte ytterligere forklaringer og tolkninger.

Macaire, Robert

Jones Aquinas, mer enn noen annen enkeltstående individual, kom til å snu teologien til durante kind intended for vitenskap, delvis ettersom han var meget påvirket audio-video Aristoteles, hvis verker ble kjent på nytt i Europa i actually løpet audio-video 1200-tallet.

Den islamske verden[rediger | rediger kilde]

Den mest velkjente fiktive fortellingen fra home islamske verden im Tusen og en natt.

Det im or her durante samling audio-video mange tidligere folkefortellinger eller eventyr som ser plassert motel my spouse and i durante rammefortelling hvor de fortelles av living room persiske dronningen Sjeherasad.

Fortellingene begynte å finne sin kind på 900-tallet og var ferdigstilt slik de nå er kjent ut på 1300-tallet, skjønt antallet og kind fortellinger har variert fra det ene manuskriptet unti det andre.43] Samlingen ble satt sammen audio-video ulike forfattere og oversettere fra mange territory my partner and i vestlige China og nordlige Afrika, fellas fortellingene i seg selv har sine røtter tilbake until folkeminne that i oldtiden we Arabia, Persia, Egypt, Of india og Mesopotamia.

Selve rammefortellingen synes å ' sin bakgrunn i actually kalifattiden. Durante delete av de mest kjente fortellingene, som Aladdin, Ali Baba og Sinbad, som emergeny room åpenbart eventyr fra Midtøsten, var ikke opprinnelig en del av bedroom arabiske samlingen, men ble først lagt til av Antoine Galland på 1700-tallet og andre europeiske oversettere.44]Dante AlighierisDen guddommelige komedie (skrevet mellom 1308 og forfatterens død as i 1321) var et audio-video de vesteuropeiske verker som direkte eller indirekte var påvirket audio-video arabisk litteratur om islamsk eskatologi: Hadith («[Profetiske] tradisjoner») og Kitab al-Miraj («Boken om himmelfarten») ble oversatt til latin i just 1264 som Liber Level Machometi («Boken om Tartuffe by moliere essay or dissertation matchup stige») som handlet om Muhammeds himmelfart og de åndelige skriftene cover notification pertaining to your purser Ibn Arabi (1165 – 1240).

Også de engelske dramatikerne George Peele og William Shakespeare mottok impulser fra living area mauriske verden, muligens as a result of flere mauriske delegasjoner fra Marokko unti det elisabethanske The united kingdomt på begynnelsen av 1600-tallet.45]

Arabisk litteratur[rediger | rediger kilde]

Ibn Tufail (ca.

1105 – 1185), latinisert som Abubacer, og Ibn al-Nafis (ca. 1210 – 1288) var foregangsmenn innenfor bedroom filosofiske roman. Ibn Tufail skrev family den arabiske fiksjonroman Hayy ibn Yaqdhan (Philosophus Autodidactus) som et svar på Abu Hamid GhazalisTahafut al-Falasifa («Filosofenes manglende sammenheng»), og deretter skrev Ibn al-Nafis også durante roman, Theologus Autodidactus, som en reaksjon på family den førstnevnte.

Begge disse fortellingene hadde hovedpersoner (henholdsvis Hayy og Kamil) som var autodidakter som levde my spouse and i isolasjon på en avsides liggende øy. Guys Hayy levde alene scientif dyr, strakte fortellingen om Kamil seg hinsides family den øde øya og hadde elementer av tidlig science-fiction that i omtale av abiogenese, futurologi og dommedagsvisjoner.46] Framfor å forklare dette mytologisk, 80s beats composition examples Ibn al-Nafis å gi dem durante vitenskapelig forklaring that i henhold unti samtidens kunnskap application correspondence for transform regarding status biologi, astronomi, kosmologi og geologi.

Hans hensikt var å forklare islam innenfor durante fiksjonsramme.46]

En latinsk oversettelse audio-video Ibn Tufails verk, Philosophus Autodidactus, kom as i 1671, fulgt av durante engelsk oversettelse when i 1708, deretter på tysk og nederlandsk. Oversettelsen inspirerte Daniel Defoe until å skrive Robinson Crusoe (1719), om tartuffe through moliere essay or dissertation competition mann som strander på durante øde øy, og ofte vurdert som living area første reelle engelske roman.47]48]Philosophus Autodidactus inspirerte også Robert Boyle til å skrive sin egen filosofiske roman mediterranean working with fra en øy, The Aspiring Naturalist.49]

Persisk litteratur[rediger | rediger kilde]

Persisk litteratur emergency room blant de eldste i actually verden, fellas mye audio-video den førislamske har gått tapt.

Dets kilder har vært innenfor det historiske Perserriket som my spouse and i dag omfatter Iran, Irak, og Kaukasus, foruten også deler audio-video Sentral-Asia hvor persisk språk har historisk sett vært nasjonalspråk. Eksempelvis ser Rumi (1207 – 1273), en audio-video Persias mest elskede poeter, født as i Balkh my spouse and i Afghanistan, skrev på persisk, og levde that i Konya document dagens Tyrkia som family den bunch var seldsjukkenes hovedstad.

Tartuffe Essay

Durante del etniske persere skrev på gresk eller arabisk, og en delete som skrev på persisk var ikke persere. Persisk kultur frambrakte Rubaiyat,50] en samling dikt audio-video living area persiske matematikeren og astronomen Omar Khayyam (1048 – 1122). By means of oversettelser av engelske Ed FitzGerald (1809–1883)51] ble Khayyam family room mest kjente poeten when i øst as i vesten på 1800-tallet.

FirdausisShahnameh («Kongeboken») betraktes som Irans nasjonalepos.

Det ble skrevet durante company rundt år 1000, og står en mytisk og heroisk gjenfortelling audio-video persisk historie.

Verket har vært sentralt pertaining to vitaliseringen av det illustration composition on alcoholism språket etter bedroom islamske erobringen audio-video Persia og family den påfølgende arabiske dominansen. Et annet eldre prosafortelling, Amir Arsalan, var også et populært persisk verk om landets mytiske fortid som fikk sin endelige sort på 1800-tallet.52]

1200-tallet markerer høydepunktet designed for persisk poesi scientif utviklingen audio-video gasel (verselinjer som begynner scientif et rimpar, dernest følger samme rim my partner and i hver annen linje, slik at det publicize blir ett edge gjennom hele diktet) som en betydelig lyrisk style, foruten også framgangen for tartuffe by moliere composition sweepstakes og sufisk poesi.

Denne stilen står ofte kalt regarding araqi, «irakistilen» (de vestlige provinsene av Iran var kjent som persiske Irak, Araq-e-Ajam) og karakteriseres audio-video sine emosjonelle lyriske kvaliteter og samtidig enkle språkføring. Blant de mest respekterte poetene hamlet the things ambitions may come?

essay Khaqani Shirvani, Anvari, og Nizami (alle på 1100-tallet).

Osmansk litteratur[rediger | rediger kilde]

De to hovedstrømmene innenfor litteraturen my partner and i Det osmanske rike var prosa og poesi. Av de for you to var var poesiformen divan bedroom mest dominerende.

Divan var durante samling dikt audio-video durante forfatter, ofte i tilknytning unti hoffene ved de ulike sultanater og hadde til hensikt å inspirere.

Litteraturens historie

Poesien var meget rituell tartuffe by just moliere composition fight symbolsk, og påvirket audio-video persisk poesi. Fram til 1800-tallet eksisterte det ikke that i osmansk prosa noen an old pertaining to fiksjon, det vil cuando ingen motpart til einen europeiske romanse, novelle eller roman, skjønt tyrkisk folkeminnefortellinger og divanpoesi kunne være narrative. En årsak var within osmanske prosa var forventet å være underlagt reglene audio-video seci (سجع), det vil cuando en prosa på rim, som var arvet fra arabiske Saj'.53]

Jødisk litteratur[rediger | rediger kilde]

Middelalderens jødiske fiksjonslitteratur trakk ofte veksler på oldtidens jødiske legender, og ble skrevet på et mangfold audio-video språk, inkludert hebraisk og judæo-arabisk.

Pijjut, liturgisk jødisk poesi, vanligvis with regard to family den hensikt å bli sunget eller messet using gudstjenestene, blomstret my partner and i Midtøsten mellom 600- og 800-tallet hos poeter som Yose billy Yose, Yannai,54] og Eleazar mary Killir.55] Slik poesi hadde blitt skrevet siden tempeltiden.

Senere jødiske poeter tartuffe by just moliere essay contest Spania, Provence as i Frankrike, og Croatia skrev både religiøse og sekulære dikt på hebraisk; særskilt framragende poeter var de spansk-jødiske dikterne Solomon ibn Gabirol (ca. 1021 – inter relational essay or dissertation topics og Yehuda Halevi (ca.

1075 – 1141). We tillegg unti poesi og fiksjonslitteratur, omfattet middelalderens jødiske litteratur også filosofisk litteratur, mysterielitteratur, etisk (musar) litteratur, juridisk litteratur (Halakhá), og kommentarer på family room hebraiske Bibelen.

India[rediger | rediger kilde]

Tidlig middelalderlitteratur i China (Guptariket) hadde durante oppblomstring we sanskritdrama, sanskritpoesi og sammensetninger av Puranaene. Sanskrit fikk durante nedgang tidlig på 1000-tallet, senere verker som Kathasaritsagara («havet scientif elver av fortellinger») fra samme periode, ble oversatt until mellomindisk folkespråk som gammelbengalsk og gammelhindisk.

Kathasaritsagara var durante samling audio-video indiske legender og eventyr som ble gjenfortalt av family room ellers ukjente forfatteren Somadeva. Verket var opprinnelig skrevet with regard to å underholde dronning Suryamati i Kashmir calvin university or college chimes nordlige India.

Gamle bøker scientif evige verdier.
En framstilling av Homer, som etter tradisjon ble tenkt som shutter, maleri av William-Adolphe Bouguereau, 1874.
Byste av Homer, romersk kopi av tapt gresk first, 100-tallet f.Kr., United kingdom Museum.
De fireplace første strofene audio-video Iliaden:
Syng gudinne, om vreden som Peleiden Akillevs
svanger mediterranean død to get akaiernes menn og mediterranean sea talløse sorger.
Mangen durante heltesjel sendte living area ned unti Hades og gjorde
kroppen until føde for hunder og flokker audio-video rovgriske fugler.
Bronsebyste audio-video Aiskhylos, Firenze
Romersk reliff, 100-tallet e.Kr.: Aineias gjør landgang i Latium.
Kalila og Demne, persisk manuskript (1429), Herat.

0 thoughts on “Tartuffe by moliere essay contest

Add comments

Your e-mail will not be published. Required fields *