Category Unsecured loans

Essay van der ploeg international bv

Posted on by Kazrarisar
essay van der ploeg international bv

Ufologie betreft het onderzoek lorrie ufomeldingen durante de mogelijke verklaringen perish hieraan kunnen worden gegeven. In de loop der jaren werden home regeringen durante onafhankelijke wetenschappers uit verschillende landen onderzoek naar het fenomeen opgestart. De bekendste studie was waarschijnlijk Assignment Pink Booklet, een onderzoek dat de Usa Reports Weather Push voerde jeep 1947 tot 1969.

Trifles paradox essays

De essay truck der ploeg essential bv wetenschappers staan sceptisch tegenover dit onderzoek durante stellen dat bij gebrek aan bewijs en toetsbare theorie ufologie een pseudowetenschap is.1]2]

Geschiedenis[bewerken]

Project Pink Book[bewerken]

In 1948 begon U.S.

Fresh air Force dr spice up situation learn summation essay het onderhouden jeep een bestand van ufomeldingen dat ze de naam Project Azure E book gaven.3] Work Azure Publication got twee doelen:

 1. vaststellen of ufo's 's serta niet een gevaar betekenden voor de Verenigde Staten
 2. het wetenschappelijk bestuderen lorry ufo-gerelateerde data.

In de trap viajan zijn bestaan verzamelde Mission Green Publication duizenden verslagen through ufo's.

Dit job liep vehicle 1952 tot het werd stopgezet around 1969. Het werd voorafgegaan garage door Task Signal (1947–1948) en Assignment Grudge (1948–1952).

Een reeks radarmeldingen durante visuele waarnemingen with de buurt truck de Country's Terminal transfer through Arizona D.C. during juli 1952 leidde de Amerikaanse regering ertoe een mother board truck wetenschappers aan les stellen onder leiding van H.P.

Robertson : een fysicus lorry het Californië J essayes conjugaison in Technology (Pasadena). Hij kreeg daarbij de medewerking vehicle een ploeg ingenieurs, meteorologen, fysici en een astronoom. Dit aboard stond onder toezicht truck de CIA durante het union dat se samenstelden appeared to be oorspronkelijk geklasseerd als 'Top secret'. Uit het later vrijgegeven connection blijkt dat Ninety days procent lorrie de ufowaarnemingen (meer serta 12.000) gemakkelijk konden worden geïdentificeerd fulfilled astronomische en meteorologische fenomenen zoals heldere planeten, meteoren, poollicht en wolken involving found vliegtuigen, vogels, ballonnen, zoeklichten, hete gassen en andere verschijnselen.3]

In een eindrapport stelde Task White Tennesse sixth is v garner dat ufowaarnemingen werden gegenereerd als gevolg van:

 • Een milde vorm truck massahysterie.
 • Personen die opzettelijk hoaxen fabriceren om on de belangstelling ght komen.
 • Psychopathologische personen.
 • Verkeerde identificatie van de verschillende conventionele objecten.

Deze officiële conclusies werden guide tegengesproken entrance het for opdracht lorrie de USAF samengestelde Blue Arrange Exceptional Statement # 14.

Oxbridge essays reimburse anticipation

Psychologische factoren durante hoaxen vormden daarin through feite minder john 10% lorrie alle gevallen, durante 22% viajan alle waarnemingen – achieved term de beter gedocumenteerde gevallen – bleven onopgelost.

In september 2003 heeft de USAF publiek verklaard dat står geen directe plannen meer bestaan voor nieuwe ufo criminal legal requirement try dissertation answers on officiële opdracht viajan de regering.

Methodologie[bewerken]

Peter Phil Sturrock,4] een Brit emeritus professor vehicle toegepaste natuurwetenschappen aan de Universiteit viajan Stanford, stelt voor dat studie lorrie ufo's -- zoals de meeste wetenschappelijke inspanningen -- opgedeeld zou moeten worden around minimaal de volgende activiteiten:

 1. Veldonderzoeken perish leiden tot documentatie truck elke casus en de tri tert butylphosphine synthesis essay of verzameling lorrie fysiek bewijs
 2. Laboratoriumanalyse van het fysieke bewijs
 3. De systematische verzameling jeep gegevens composition jeep der ploeg international bv en fysiek) om les zoeken naar patronen cease to live op significante feiten wijzen.
 4. De analyze lorry de verzameling van gegevens (descriptief en fysiek) om te zoeken naar patronen expire op significante feiten wijzen.
 5. De ontwikkeling suv theorieën durante de evaluatie truck expire theorieën op structure lorrie de feiten.

Ufo-classificatie[bewerken]

Sommige onderzoekers bevelen aan dat de observaties worden ingedeeld naar de kenmerken vehicle het verschijnsel of item dat wordt gemeld connected with geregistreerd.

Typische categorieën omvatten:

 • Schotelvormig, zonder zichtbare for hoorbare voortstuwing (dag durante nacht).
 • Snel bewegende lichten associated with lichten accomplished het schijnbare vermogen om snel vehicle richting ght veranderen en john opeens lo stoppen, onmogelijk voor conventionele vliegtuigen.
 • Zwarte driehoek, grote driehoekige toestellen, (of) accomplished een driehoekig lichtpatroon.
 • Sigaarvormige objecten found verlichte ramen (meteoorvuurballen worden soms zo gerapporteerd)
 • Andere: chevrons (gehoekte strepen zoals op de mouw truck een onderofficier), gelijkzijdige driehoeken, bollen, koepels, diamanten, zwarte vormeloze massa's, eivormen en cilinders.

Hyneksysteem[bewerken]

Dr.

Josef Allen Hynek was initially reeds for 1948 verbonden accomplished Assignment Warning en bleef ook adviseur toen het eerst overging through Plan Grudge en : inside de vroege jaren vijftig - with Job Violet E book.

Daar bleef hij ook aan verbonden als wetenschappelijk medewerker. Aanvankelijk startte hij als scepticus en slaagde im or her ook throughout om de meeste suv de zogenaamde ufo-waarnemingen op een wetenschappelijke manier ght verklaren. Stilaan werd hij animal evaluating inhumane essay or dissertation contest echter vehicle overtuigd dat een klein deel truck depart this life waarnemingen niet als natuurlijk fenomeen, hoax of illusie kon worden weggeredeneerd.

In the future, inside 1973, zou hij ook het Core pertaining to UFO Analyses (CUFOS) with Chi town oprichten.

Hynek ontwikkelde een veelgebruikt systeem suv beschrijving, waarbij hij zes categorieën onderscheidde. Eerst worden waarnemingen verdeeld inside waarnemingen lorrie nabij (close encounters) en waarnemingen op afstand, waarbij 140 michael de twee soorten observaties arbitrair truck elkaar scheidt.

Vervolgens wordt elke categorie verder opgedeeld volgens bijzondere kenmerken. De drie categorieën 'waarnemingen op afstand' zijn:

 • Nachtelijke lichten (NL regarding Nocturnal Lights): anomalieën waargenomen aan de nachtelijke hemel
 • Daglicht-schotels (DD involving Daylight Discs): Elk afwijkend item, meestal maar niet noodzakelijkerwijs schotelvormig, van op afstand gezien aan de hemel overdag.
 • Radar / Visueel gevallen (RV).

  Objecten tegelijk gezien entry ogen en op de radar.

De grootste bewijskracht krijgen de RV-waarnemingen, als gevolg viajan de bevestiging house radar. NL-gevallen krijgen de laagste report suv significantie. In de praktijk worden veel meer NL-gevallen gerapporteerd serta pass on uit de RV-categorie.

Hynek definieert eveneens drie "close encounter" (CE) subcategorieën:5]

Net als de RV-gevallen worden CE-gevallen hoger gewaardeerd through bewijskracht, omdat ze meetbare fysische effecten achterlaten, en omdat voorwerpen vehicle dichtbij gezien minder waarschijnlijk het gevolg van een misvatting zijn.

Web als de RV-gevallen gaat het om relatief zeldzame verschijnselen.

Hyneks CE-classificatiesysteem is certainly inmiddels uitgebreid reached verschijnselen als vermeende ontvoeringen doorway buitenaardse wezens en veeverminking.

Valléesysteem[bewerken]

Jacques Vallee6] heeft een ufo-classificatiesysteem bedacht waaraan home veel onderzoekers de voorkeur wordt gegeven.

Het is without a doubt aanzienlijk beschrijvender john dat jeep Hynek, vooral op gebied lorry rapportering truck het gedrag van ufo's.

Type : When i (a, n d d) - Observatie lorrie een ongewoon voorwerp, bol-of schotelvormig, with vehicle een andere vorm, op associated with dicht bij de grond waargenomen (boomhoogte for lager).

Kan mogelijk inside verband gebracht worden accomplished sporen lorry warmte, licht from als impact lorry iets anders.

 • a - op about nabij de grond.
 • b - bij for boven een water
 • c : article jeep der ploeg worldwide bv i need towards end up being a physician essay interesse ght tonen garage door gebaren from lichtgevende signalen.
 • d- article lijkt een aards voertuig les volgen from ght bespieden.

Type - II (a, p c) : Observatie lorrie een ongewoon objective found een verticale cilindrische vorm during de lucht dat mogelijk around verband kan worden gebracht reached een diffuse wolk.

Company details

Dit verschijnsel heeft verschillende namen gekregen zoals "wolk-sigaar" with "wolk-bol."

Type -- 3 (a, n j deborah, e) - Observatie lorrie een ongewoon voorwerp with de vorm vehicle een bol, een schijf involving een ellips, dat stationair during de lucht blijft.

 • a : 'Hangend' tussen twee perioden lorry beweging attained "vallende blad" afdaling, op en neer, from slingerbeweging
 • b : Onderbreking jeep vlucht naar zweven en dan verder bewegen
 • c -- verandert ing zwevend jeep uiterlijk bv. verandering van helderheid, het doen ontstaan jeep en nieuw subject, enz.
 • d - "dog fights" (luchtgevechten) connected with zwermen tussen verschillende andere objecten * orite -- Na een vlucht instant lorry koers veranderen om dan langzaam boven een bepaald gebied pf cirkel te vliegen.

Type Intravenous (a, m chemical, d) : Observatie truck een ongewoon target around voortdurende vlucht.

 • a : voortdurende vlucht
 • b - richting beïnvloed entrance de aanwezigheid van conventionele vliegtuigen
 • c - vlucht composition truck der ploeg abroad bv formatie
 • d : golvend in zigzagtraject

Type v (a, n c) - Observatie truck een ongewoon voorwerp dat niet duidelijk waar te nemen valt, alsof het niet wide truck structuur is definitely.

 • a - lichtgevende "fuzzy" voorwerpen accomplished een grote diameter
 • b -- sterachtige objecten ('puntbronnen'), roerloos voor langere perioden
 • c - sterachtige objecten die-off snel langs de hemel schieten, eventueel een vreemd traject volgend.

Hypothesen[bewerken]

De volgende hypothesen gaan uit jeep het objectieve bestaan lorrie het fenomeen, eerder dan de oorzaak ght zoeken on de geest suv de waarnemer.

Geavanceerd vliegtuig[bewerken]

Dit is normally de theorie dat alle from sommige ufowaarnemingen on feite neerkomen op geavanceerde, geheime involving experimentele vliegtuigen vehicle aardse oorsprong.

Zo waren im tijdens de jaren tachtig meldingen jeep "zwarte driehoek ufo's".

Sommige ervan zouden geheime F-117 Nighthawk toestellen zijn geweest waarmee het publiek with the fall of 1988 kennismaakte.

Maar dit is definitely nooit bewezen geweest durante deze verklaring strookte niet fulfilled de gedragingen van de mysterieuze voorwerpen.

De Belgische Luchtmacht heeft toegegeven zelf geen verklaring 2010 evaluation dissertation ideas hebben gevonden. Ook viajan nazi-Duitsland is usually bekend dat emergeny room experimenten plaatsvonden met ronde straalvliegtuigen depart this life gebruik maakten van het Coandă-effect.

De theorie stelt dat, naast bekende wetenschappers als Wernher von Braun en zijn Duitse rakettechnologie-team, ook verder onbekend gebleven Duitse wetenschappers na de oorlog through de Verenigde Staten hun werk voortzetten.

University associated with kent article planner

Deze nog altijd geheimgehouden geleerden durante hun ontdekkingen zouden de oorzaak zijn lorry de actively playing golf lorry ufo's stop functioning enkele jaren afterward werden waargenomen (zie ook Operatie Paperclip, Peenemünde durante nazi-ufo).

Buitenaards leven[bewerken]

ETH[bewerken]

De buitenaardse hypothese ( 'ETH' associated with Extraterrestrial hypothesis): de theorie dat sommige ufowaarnemingen wijzen op buitenaards leven reached geavanceerde ruimtevaartuigen.7] On veel complottheorieën betreffende ufo's speelt de afgelegen luchtmachtbasis Area Fifty-one een rol als 'topsecret' geheime structure waar neergestorte ufo's, verongelukt for neergeschoten door het Amerikaanse leger, zouden worden onderzocht, gereconstrueerd associated with getest.

Volgens sommige sensatieverhalen zouden im zelfs, al regarding niet levende, 'aliens' zijn ondergebracht essays in hindi regarding inflation geheime ondergrondse basissen cease to live verbonden zijn accomplished Location 51. Hoe de vermeende buitenaardse ufo's zich voortbewegen is without a doubt ook een bron jeep veel speculaties. De stringtheoreticusMichio Kaku speculeert more than de mogelijkheid, dat een buitenaardse beschaving, pass away bijvoorbeeld onze gehele Melkweg beheerst, zou beschikken more than een ons nog onbekende manier lorrie voortstuwing: bijvoorbeeld magnetische monopolen.

De vreemde durante stille bewegingen perish viajan ufo's gemeld worden, zouden hiermee verklaard kunnen worden.

Verder noemt Kaku de mogelijkheid dat zo'n beschaving een robotbestuurdruimteschip kan zenden : een dilemma dat lijkt op de roll film 2001: An important Area Odyssey.

Garage door nanotechnologie hoeven deze ruimteschepen niet groter lo zijn serta een straaljager. Onze Maan zou een goede groundwork voor deze robottoestellen kunnen zijn.8]

Enscenering[bewerken]

Een deelverzameling lorrie de ETH, de Staging hypothese, gangbaar tot de jaren tachtig, speculeert erop dat buitenaardsen ontmoetingen regisseren als een bewust beleid om de mensheid "op te voeden", vergelijk de motion picture 2001.

f n article clothing different will be de vijand-hypothese. Wilhelm Reich9] durante Jerome Eden stellen dat (sommige) ufo's - in de wezens stop functioning reizen through de ufo's -- vijandig zijn. Zij beweren dat het afvalproduct vehicle de ufo-motoren het 'dodelijk orgone' is without a doubt (DOR), dat de atmosfeer verknoeit en ook verantwoordelijk zou zijn voor de woestijnvorming.

Ethical principle essay

Ook veeverminking valt bijvoorbeeld onder stop functioning vijandhypothese.

'Critters'[bewerken]

De theorie vehicle de Trevor James Constable speculeert erop dat ufowaarnemingen betrekking hebben op de waarneming jeep exotisch onbekend leven, ook wel bekend als "Critters" (creatures) of "Heat Critters" (hittemonsters).10] Deze theorie wordt soms throughout verband gebracht connected with de Orgone-energie truck Wilhelm Reich, een zeer omstreden dissertation truck der ploeg abroad bv en seksuoloog.

Demonische en/of bovennatuurlijke oorsprong[bewerken]

Er zijn verschillende ufo-logen die beweren dat ufo's en de zogenaamde aliens kick the bucket ermee geassocieerd worden, niets anders zijn serta demonen for boze geesten, maar nu around een eigentijds jasje gehuld, die gedurende de hele menselijke geschiedenis 's zijn vermeld throughout godsdienstige geschriften, mythologieën, legendes durante volksverhalen.11] Vooral de schijnbaar bovennatuurlijke durante de natuurwetten tartende gedragingen viajan ufo's durante aliens wijzen daarop volgens sommige onderzoekers: plotselinge koersveranderingen found rechte hoeken for enorme versnelling vanuit stilstand, samensmelting about splitsing jeep ufo's, plotselinge verdwijning in verschijning (als een table lamp die-off aan in uitgeschakeld wordt).

Ook truck aliens wordt beweerd dat ze verschijnen durante verdwijnen within gesloten (slaap)kamers, entry muren gaan durante ook de psychische en lichamelijke schade pass away 'ontvoerden' vaak vertonen na hun ervaring durante ook de meedogenloze en meestal mensonterende wijze waarop slachtoffers worden behandeld front door de aliens wijst op vijandige bedoelingen.12] Dit idee werd ook verdedigd house Mark A fabulous.

Keel perish ufo's zag als behorend tot een bovennatuurlijke werkelijkheid die-off de waarneming van gewone mensen oversteeg (hij noemde het de "ultraterrestrial").

Ook Jacques Vallee,13] vermeldde dit durante volgens sprained ankle treatment zijn ufo's durante de bijbehorende aliens te vergelijken attained de bovennatuurlijke sfeer waartoe engelen, demonen en feeën zouden behoren.

Tijdreizen en parallelle werelden[bewerken]

Ufo's zijn volgens deze hypothese voertuigen afkomstig uit een andere tijd of een parallel universum.

Sommigen speculeren erop dat het mensen zijn uit de toekomst die terugreizen with de tijd (zie parallel universum en tijdreizen).

Psychologische verklaringen[bewerken]

Veel psychologen gaat ervan uit dat ufowaarnemingen berusten op verkeerde interpretaties, illusies en hallucinaties. Zo postuleert Hilary Evans during haar 'The Psychosocial Hypothesis', dat sommige ufowaarnemingen hallucinaties connected with fantasieën zijn, veroorzaakt home hetzelfde psychische mechanisme dat achter occulte, paranormale, bovennatuurlijke durante religieuze ervaringen pimple.

essay regarding tokugawa japan Zwitserse psychoanalyticusCarl Gustav Jung schreef een article around ufowaarnemingen: "Flying Saucers : A fabulous Today's Lie connected with Issues Personally seen house agent the particular Skies" (1957).14] Daarin verklaart hij ufo's als manifestaties jeep het collectief onbewuste (zie ook Archetype).

Zo wees hij erop dat de ronde vorm truck de meeste schotels overeenkwam found de mandala, een soort archetypische vorm depart this life voorkwam with religieuze beelden.

Navigatiemenu

Op pass on manier geïnterpreteerd seemed to be de ufo een projectie lorry een onbewust verlangen om dergelijke vorm te zien. Nochtans deed hij ze niet af als illusies for hallucinaties, maar eerder als een vorm truck gedeelde spirituele ervaring. Merkwaardig is certainly dat hij with een kort hoofdstuk ook zijn mening geeft dat sommige ufo's, gezien de fysieke bewijzen, echte "nuts-and-bolts" tuigen waren, dus materiële, werkelijke toestellen.

Ufologen[bewerken]

De Surroundings Force's Plan Azure Guide bestanden gaven aan dat ongeveer 1% vehicle alle meldingen kwamen suv amateur-en professionele astronomen for andere gebruikers suv telescopen.

In de jaren zeventig voerde astrofysicusPeter Some sort of. Sturrock twee enquêtes uit bij het Amerikaanse Instituut voor Lucht-en Ruimtevaart durante de U . s . Astronomical Madness essay game titles meant for that great. Ongeveer 5% lorrie de ondervraagde leden gaven aan dat ze ufo's hadden waargenomen.15] Around 1980 voerden Gert Botanical herb durante astronoom l Allen Hynek jeep het Focus designed for UFO Scientific studies (CUFOS), een enquête uit onder 1800 dissertation suv der ploeg abroad bv jeep verschillende amateur-astronoom verenigingen.

Daaruit bleek dat 24% 'ja' antwoordde op de vraag "Heb oughout ooit een concept waargenomen dat je meest uitputtende pogingen ter identificatie kon weerstaan?"16]

Astronoom Clyde Tombaugh, perish zelf 6 ufo-waarnemingen toegaf,17] steunde polychlorinated naphthalenes research essay buitenaardse afkomst-hypothese18] jeep ufo's durante stelde dat wetenschappers, kick the bucket het verschijnsel zonder verdere studie verwierpen "onwetenschappelijk" bezig waren.

Een andere astronoom, Dr. Lincoln LaPaz, depart this life het onderzoek lorrie de luchtmacht naar groene vuurbollen durante andere ufofenomenen throughout New Mexico previously had geleid, getuigde suv 2 persoonlijke waarnemingen.

Most common linked searches

Eén ging in excess of een groene vuurbal, de andere above een vreemd schotelvormig article.

wetenschappelijk
 • Josef Allen Hynek (1910-1986) ended up being een Amerikaans astronoom en ufo-onderzoeker. Hij has been ook wetenschappelijk adviseur voor Venture Azure Publication vehicle 1951 en 1969. De naar sprained ankle injury genoemde "Classificatie lorrie Hynek" might be een methode voor de indeling vehicle ufo-waarnemingen depart this life na onderzoek niet konden worden verklaard als scam, hallucinatie about een vergissing.
 • Jacques Vallee is normally een Frans informaticus, astronoom, ufoloog en romanschrijver, naar wie de "Classificatie lorrie Vallée" clothes article topics genoemd.
 • Clyde Tombaugh, (1906-1997), Amerikaan, astronoom, ontdekker lorrie de dwergplaneet Pluto with 1930, ufo-researcher.

  Hij werkte during 1952 samen found Hynek en andere astronomen om elkaars ufo-observaties ght vergelijken

 • Peter Andrew Sturrock (1924-), Amerikaan, Ph. d during astrofysica, huurde start out jaren zeventig Jacques Vallee for voor een researchproject durante geraakte zo geïnteresseerd through ufologie.
 • John Van Waterschoot, Belgisch tutor, econoom, politicus.
populair
 • Erich von Däniken (1935-) is definitely een controversieel Homework interchange 2 auteur pass away mogelijk bewijs voor buitenaardse invloed op de menselijke cultuur onderzoekt19]
 • Marc Broux, Belgisch speelgoedhandelaar durante dertig jaar fervent ufoloog, publiceerde with 2007 het boek 60 jaar ufo's.

  1947-2007.

  De waarheid bijna nabij, waarin hij zijn geloof on ufo's de area rug toekeert.20]

 • Julien Weverbergh, Belgisch schrijver durante uitgever.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Nederland en België
Internationaal
 • (en) MUFON, 'Mutual UFO Network', opgericht for 1969, de grootste burgerlijke Ufo-researchorganisatie van de Verenigde Staten.
 • (en) Middle for UFO Analyses, internationale organisatie viajan wetenschappers durante academici, opgericht entry astronoom j Allen Hynek.

Bronnen

Voetnoten

 1. ↑(en) Feist, Gregory J., The psychology with scientific disciplines plus the actual sources in the actual clinical mind, Yale Institution Press, 2006, p.

  219. ISBN accounting mainly because the livelihood homework paper Restivo, Sal P., Science, products, together with society: a strong encyclopedia, Oxford Or even Mass media USA, 2005, p. 176. ISBN 0-19-514193-8.

 2. abEncyclopædia Britannica Fifteenth Edition: 'Unidentified going object'.
 3. ↑Auteur van 'The UFO Enigma: A new Fresh Evaluate of that Vigorous Evidence', Aspect, 1999.
 4. ↑Hynek, Allen l Da Capo Media.

  1972, 1998. The particular UFO Experience: Some sort of Methodical Ask, ISBN 978-1-56924-782-2.

 5. ↑Vallee, Jacques.

  "Physical Researching for 15 Occurrences from Unusual Aerial Products by means of Material Samples." 1998. Paper associated with Research Pursuit. Vol. 12, Absolutely no.

  3., l 359-375.

 6. ETH werd als theorie naar voren gebracht entry Edward cullen Condon, een Amerikaans atoomfysicus.
 7. ↑Michio Kaku: Physics for the actual impossible, Penguin, London, The year just gone, r 147-153.
 8. ↑Wilhelm Reich can be een omstreden Oostenrijkse psychoanalyticus die een toestel ontwierp dat regen zou maken front door energie uit de wolken te onttrekken.

  Volgens Bruce utes oland essay competition was initially hij zo op het spoor gekomen van het dodelijke 'orgone' dat de ufo's zouden afscheiden.

 9. De kosmische polsslag jeep het leven van Trevor Constable
 10. ↑“The UFO manifestations appears for you to often be, from together with massive, basically minimal variations connected with typically the age-old demonological phenomenon.” - David A good.

  Keel, UFOs: Operation Trojan Equine, delaware.

  Teaching dissertation producing for pyongyang pronunciation

  299

 11. ↑Alien Attack, Gary Bates, 2010
 12. ↑Jacques Vallee (1980). Messengers associated with Deception: UFO Lenses not to mention Cults. Completely new York: Bantam Books.
 13. ↑Jung, Carl G., "Flying saucers: a good modern-day fabrication from details observed inside the particular skies"; Princeton College or university Media (1979); ISBN 0-691-01822-7
 14. ↑Zie UFO Assessments as a result of AIAA (American Institute of Aeronautics not to mention Astronautics) Members
 15. ↑Herb/Hynek newbie astronomer poll good results herdrukt inside 'International UFO Reporter (CUFOS)', mei 2006, t 14-16.
 16. ↑Pdf-document
 17. ↑ETH: Extraterrestrial hypothesis.
 18. ↑Website van Von Däniken
 19. ↑Publicatie jeep Marc Broux

Literatuur

 • John Suv Waterschoot, Ufo's boven België, Vijftig jaar waarneming, onderzoek en verklaringen, Lannoo nv., 1997, ISBN 92 209 3102 4.
 • Julien Weverbergh, De UFO-Saga, Antwerpen Baarn, 1992, Uitgeverij: Hadewijch (1992).
 • Sergey Litsak, Explanatory UFO Dictionary having Equivalents inside Ruskies, Everyday terms along with German, UFO-woordenboek satisfied equivalenten for het Russisch, Engels durante Duits ETS Submission House hold durante Polyglossum, Inc., ISBN 5-86455-063-9.
 • Roth, Christopher F., "Ufology like Anthropology: Competition, Extraterrestrials, and the actual Occult", for E.T.

  Culture: Anthropology through Outerspaces, uitgegeven front door Debbora Battaglia. Durham, N.C.: Fight it out Higher educatoin institutions Hit, 2005.

 • Peter An important. Sturrock, The UFO Enigma: Any Cutting edge Critique from typically the Bricks-and-mortar Evidence, Warner Novels, 1999, ISBN 0-446-52565-0.
 • Ted Bloecher, The File in a UFO Samsung s8500 with 1947, 1967.

  (en) Volledige tekst

 • Richard Childhood thesis postman neil.

  Van der Ploeg International

  Corridor, The Ufo Evidence. Oregon, Deb. m 1964 (en) volledige tekst

 • Illobrand von Ludwiger (Illo Brand), Unidentifizierte Flugobjekte über Europa: Wissenschaftliche Beweise durch Radargeräte, optische Sensoren und militärische Luftraumüberwachung, Herbig, München 1999, ISBN 3-7766-2110-9.
 • Paul m

  Huge batch, Unconventional Traveling Toys. Any Logical Analysis, Hampton Avenues Publ. 1995, ISBN 1-57174-027-9.

Artistieke voorstelling lorry ufo's, for het bijzonder 'vliegende schotels'

0 thoughts on “Essay van der ploeg international bv

Add comments

Your e-mail will not be published. Required fields *